Just nu pågår ett slags förspel. Ett förspel många norrköpingsbor kanske tycker är relativt ointressant. Men det angår oss alla i allra högsta grad. Huvudperson i sammanhanget är Lars Stjernkvist (S). Stjernkvist gör sitt yttersta för att sprida sitt budskap. Det är alldeles för tidigt att gå i polemik med budskapet men jag vill ändå uppmärksamma Norrköpings invånare på vad som kan vara i görningen.

Norrköpings kommun liksom många andra kommuner står inför en stor utmaning att hantera ökade behov inom kärnverksamheten. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har gjort nationella beräkningar som visar att det totalt saknas nästan 100 miljarder inom välfärdsystemen de närmaste åren.

För (S) och deras stödpartier har den minst kontroversiella lösningen på sådana underskott varit att höja skatten. Antingen genom reformer beslutade av (S)-regeringar eller genom att höja kommunala eller regionala skattesatser. Jag är ödmjuk inför att det kan uppstå situationer som tvingar fram skattejusteringar men jag är starkt emot när politiska partier hellre höjer skatten än genomför nödvändiga prioriteringar. Vid varje givet tillfälle för skattehöjningar bygger (S)-företrädare gärna upp en bild av att var och en av oss måste bidra med mer pengar genom att betala ännu mer skatt. Ett alternativ är att istället minska kostnader genom att välja bort sådant som inte tillhör det som är faktisk kärnverksamhet och öka antalet människor som arbetar .

I Norrköping betalar du som kommuninvånare 21,75 kronor av varje intjänad hundralapp direkt till kommunen. Kommunens intäkter av enbart kommunalskatten uppgår till drygt sju miljarder årligen. Därutöver får Norrköpings kommun över två miljarder från staten och andra kommuner i det så kallade utjämningsystemet. Med det sagt vill jag påvisa att Norrköpings skattebetalare redan nu bidrar med mycket pengar varje månad till kommunens plånbok.

Jag upplever att Stjernkvist använt våren till att återkommande påtala hur ansträngd kommunens ekonomi är. Han vill gärna få en bred politisk enighet som bekräftar detta budskap.

Min ingång i årets budgetarbete är att i första hand fördela de resurser som kommunen har till det som jag vill hävda är kommunens grundläggande uppdrag. Det handlar om skola, vård, omsorg och investeringar i infrastruktur. Jag vill vara tydlig med att priset för detta kommer vara förslag där kommunen behöver minska åtaganden i vissa uppdrag och verksamheter. Vi kommer att pröva svåra prioriteringar för att minska kommunkostymen och det som inte ingår i kommunens huvuduppdrag.

Jag är inte beredd att be Norrköpings invånare om mer pengar innan vi analyserat att de drygt 21 kronorna vi alla betalar på varje intjänad hundralapp, verkligen används effektivt. Frågan är hur (S) kommer att agera; fortsätta undvika det som är svårt eller vända under galgen och ställa sig bakom vår linje att våga välja bort istället för att ständigt kräva mer av Norrköpingsbornas pengar.