DEBATT Srebrenica. 11 juli 1995 skedde det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget. Det som vi efter Förintelsen sa aldrig skulle få hända tilläts ske. Hur kunde vi göra det?

Folkmord är inget som uppstår ur tomma intet, utan är resultatet av en lång process i flera steg som till slut leder fram till fysisk och kulturell utplåning av den utpekade gruppen. Och allt börjar med hur vi talar om varandra. En uppdelning av människor i ett ”vi” och ett ”de” där ”de” klumpas samman i en grupp som betraktas som annorlunda och tillskrivs negativa egenskaper. Processen har skett många gånger genom historien och epiteten på ”de” har varierat.

I Rwanda användes ord som ”kackerlackor” för att beskriva dem som dödades, i Tyskland var det ”råttorna”, ”utsugarna”, ”farsoten”. Under folkmordet i Srebrenica pratade man om ”femtekolonnarna från Osmanska riket”, de som skulle överta Balkan och införa islam som statsreligion. Allt för att avhumanisera och avlasta samvetet då det var dags att göra sig av med ”de”. Ordbruket tog ifrån offren deras människovärde.

Hur vi väljer att tänka, skriva och tala om våra medmänniskor har stor betydelse och här har vi alla ett ansvar. Ett ansvar för vårt eget förhållningssätt och ett ansvar för hur vi reagerar när vi hör andra tala rasistiskt om ”de andra”, även om uttalandet bara innehåller antydningar eller gliringar mellan raderna. Ett ansvar att kritiskt granska uttalanden och artiklar i sociala och traditionella medier. Att reagera då offentliga personer öppet sprider fördomar. Ett ansvar att komma med andra perspektiv när din granne klumpar ihop människor i ett ”de” och berättar hur hen allt vet ”hur de tänker/beter sig/är som personer”.

Finns det grupper idag som av många utmålas som annorlunda eller som ett hot mot nationen, säkerheten eller ”oss andra”? Vad väcker det för tankar hos dig när du läser den frågan?

Det är viktigt att vi pratar om Srebrenica, då vi upplever att kunskapen om Europas senaste folkmord är allt för dålig. Kunskap behövs för att historien inte ska upprepas igen. Kunskap behövs också för att inte glömma de som dödades i nationalismens namn.

Den 11 juli går våra tankar till dem som miste livet. Till dem som miste släktingar och vänner. Till dem som överlevde och har svåra minnen från de julidagarna 1995. För att hedra dem håller Ett Norrköping för Alla och Föreningen Bosnien-Hercegovina i Norrköping en minnesmanifestation i Hörsalsparken den 11 juli klockan 18:00.

Du är hjärtligt välkommen att delta.