Debatt Först och främst. Om Sophia Jarl vill att olika sorters klädesplagg ska förbjudas sker det via lagstiftning. Lagar stiftas av Sveriges riksdag, inte kommunfullmäktige i Norrköping. Vill Sophia driva frågan om förbud av slöja är hon naturligtvis fri att göra det men bör i så fall göra det på rätt arena.

Vi anser att allt förtryck oavsett hur och var det förekommer ska bekämpas. Speciellt när det gäller barn ska vuxenvärlden tydligt stå på barnen sida. Men att ensidigt tro att ett förbud av slöja skulle lösa förtryck av flickor är att göra det enkelt för sig och inte alls enligt oss att stå på barnens sida.

Självklart ska alla barn delta i all undervisning, det finns det lagstöd för redan i dag. Eventuella förbud mot klädesplagg ändrar inte på det

I Sophia Jarls debattsvar ser vi återigen det som vi menar är hennes tankefel när hon skriver att hon hoppas att vi inte vill ”…upprätthålla det förtryck som många flickor får utstå i slöjans spår”. Är slöjan alltså upphovet till förtrycket, enligt Sophia Jarl? I de fall de hänger samman tror vi i så fall tvärtom, att slöjan är ett spår av förtrycket. Förtryck förekommer i många kulturer och kontexter och kan ta sig många olika uttryck.

Förtryck av flickor och kvinnor, med eller utan slöja, tar vi på största allvar och naturligtvis ska vi lyssna på dem och på alla tänkbara sätt motarbeta förtrycket. Det handlar fortfarande om vilka metoder vi tror på för att komma tillrätta med de problem som finns och där tror vi att slöjförbud snarare stjälper än hjälper de som faktiskt är utsatta, samtidigt som det hindrar stora grupper som inte är utsatta att välja sin klädsel. Att tro att förbud av slöja kommer att lösa förtryck av flickor är att göra det lite väl enkelt för sig.