DEBATT En utbyggd kollektivtrafik är grundläggande för ett fungerande samhälle. Det skapar ett levande län där människor kan resa, där utsläppen från transportsektorn minskar och en levande landsbygd. Därför införde Vänsterpartiet gratis kollektivtrafik för skolungdomar denna sommar och därför kämpar vi för mer och billigare kollektivtrafik i hela Östergötland.

Det märkliga är dock att våra främsta motståndare när det gäller landsbygdsbussarna har kommit att bli det tidigare landsbygdspartiet. Under mandatperiodens fyra år har Centerpartiet haft ansvaret för kollektivtrafiken både i regionen och i Norrköpings kommun. På båda ställen har man dragit ned på just landsbygdstrafiken. Sedan 2015 har över 30 busslinjer på landsbygden dragits in i den största nedläggningen i länets historia. Göran Gunnarsson, centerpartist och ordförande för trafiknämnden, anser att det är på ”eget ansvar” man bor på landet (Corren 2016/8/13). Det är enbart Vänsterpartiet som drivit motståndet mot nedläggningarna och som i vår budget fortfarande har 30 miljoner för en nysatsning på busslinjer på landsbygden. Vi driver också frågan om att införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik när bussarna ändå inte är fulla. Så får vi en kollektivtrafik för alla pensionärer – inte bara dem som har råd.

I Norrköping leder centerpartisten Karin Jonsson den tekniska nämnden med ansvar för skolskjuts och färdtjänst. Nu när Vänsterpartiet fått igenom sommarlovskort för ungdomar passar Centerpartiet på att försämra busskorten för Norrköpings gymnasieelever som bor minst 6 kilometer från sin skola. Från och med höstterminen kommer dessa gymnasieelevers busskort endast att gälla under skoltid. För dem som har träning eller fritidsaktiviteter på helger och kvällar måste man köpa till ett dyrare fritidskort. Denna försämring är ett träffsäkert sätt att få de unga, som landsbygdens framtid behöver, att snabbt förstå att det bara är genom att flytta in till staden som man kan få ihop livet.

Kollektivtrafiken borde ge möjlighet för alla ungdomar att resa i länet, att ta sig till och från kompisar och träningar på egen hand. Den borde ge möjlighet för pensionärer att resa och för andra att på ett smidigt sätt pendla mellan hem och arbete. För oss är det dessutom uppenbart att kollektivtrafiken är en helt nödvändig del i den klimatomställning som Norrköping, Östergötland och Sverige måste genomgå. Då duger det inte att systematiskt skära ner på landsbygdstrafiken.

För en kollektivtrafik som fungerar i hela Östergötland, inte bara i städerna!