INSÄNDARE Genmäle till Sophia Jarl insändare den 10 juli 2018

Att Sophia Jarl upprepar samma fel två gånger gör inte att det blir mera rätt. Vår insändare riktade sig inte mot Moderaterna utan mot de påståenden som Sophia Jarl gjort. Av naturliga skäl, därför att Sophia Jarl själv i sitt debattinlägg var kritisk till sitt eget partis sätt att driva frågorna. Vår insändare berörde därför ingenting om den politik som Moderaterna säger sig vilja driva, utan fokuserade helt på de påståenden som Sophia Jarl framfört i sitt första debattinlägg. Sophia Jarl kallar det vi skriver för "en lögn". Att använda den typen av ordval då vi har olika uppfattning om fakta får stå för henne. Vi menar att vår uppfattning avviker från Sophia Jarls, och att hon förde fram oriktiga uppgifter i sitt debattinlägg. Men att påstå att hennes åsikter skulle vara "lögn" skulle vara ett samtalsmässigt lågvattenmärke av oss varför vi avhåller oss från detta.