Debatt Region Östergötland behöver växa snabbare. Att ledande politiker inför valet framhåller sina insatser och målar upp en positiv bild av vad man åstadkommit är förståeligt, men något mått av självkritik hade varit klädsamt när Koalition för Östergötlands gruppledare skriver att Region Östergötland blivit ett viktigt nav för Östergötlands utveckling!

Vi frågar oss om det är en uppfattning som delas av Östergötlands (små) kommuner?

Regionens små kommuner växer med knappt 2 % under den gångna treårsperioden och även nyföretagandet är på låga nivåer – det saknas en strategi för att få med alla i en positiv utveckling. En studie av Region Skåne visar hur en medveten strategi gör skillnad – här växer små kommuner i samma takt som de stora. Och här finns utbyggnad av kollektivtrafiken som ett medel för att hålla samman regionen!

Region Östergötland missade möjligheten att få förhandla om finansiering av matarbanor till Ostlänken – vilket Skåne, Västra Götaland och Stockholm kunde utnyttja i kraft av status som storstadsregion.

När ska våra politiker inse att vi behöver ett större befolkningsunderlag och en utvidgad region för att kunna agera som en självständig region. När ska våra politiker i regionens utkant ta bladet från munnen och agera för en samlad region som växer? Att växa i takt med de bästa är nödvändigt för att vara ett relevant etableringsområde för kompetens såväl som för företagande. Att få till stånd en jämn utveckling över hela regionen kräver en satsning på effektiva kollektiva samfärdsmedel. I dessa frågor finns ingen strategi och tydligen inte heller någon vilja från politisk sida att inse realiteter.

Att debattartikeln från Koalition för Östergötland till två tredjedelar handlar om vår sjuk- och hälsovård är typiskt – här läggs all energi och andra för regionen avgörande frågor kommer i andra hand.

Detta betyder också att våra skatteintäkter riskerar att utvecklas negativt i förhållande till andra mer expansiva regioner som Skåne där både probleminsikt och åtgärder för att hålla ihop regionen stått högt upp under lång tid.

Detta påverkar i sin tur våra möjligheter att klara sjukvårdens utmaningar!

Vilka partier har inför valet en sammanhållen strategi för vår region?