Debatt I Moderatkvinnornas Sverige ska trygghet råda. En trygghet och en frihet för alla, där både kvinnor och män har förutsättningar att själva välja det liv de önskar. Detta är grunden för vår tilltro till det politiska systemet och gör att vi kan leva, arbeta, trivas och utvecklas.

Vår skyldighet är att säkerställa att trygghet ska gå som en röd tråd genom hela samhället. Vi ska kunna lita på att den svenska lagen gäller och att det får konsekvenser att bryta mot den. Ett barn i Sverige ska kunna vara tryggt i att få vara just barn och inte riskera att bli bortgift. Tryggheten för de kvinnor, som tillsammans med andra släktingar och bekanta, kommer till vårt land, att själva få bestämma över sin kropp och frihet. Moderatkvinnorna kommer aldrig att acceptera utvecklingen av parallella samhällen med egna lagar och förtryck i hederns namn.

En välfungerande och jämlik vård är en förutsättning för att vi ska kunna känna oss trygga. Vi ska ha en hög kvalitet inom vård och omsorg som bygger på kunskap, utveckling och valfrihet, där den enskilde alltid står i fokus. Kvinnor har sämre upplevelse av olika tillgänglighetsaspekter än män och lägre förtroende för vårdpersonalen. Dessutom visar statistik på att kvinnor och män inte alltid erbjuds samma vård inom flera områden, enligt Jämställdhetsutredningen.

En trygghet i att vårt arbete under livets gång kommer ge oss en pension som går att leva på är viktig. Vi ska känna oss lugna i att vi på ålderns höst kan få njuta av en riktig måltid tillsammans med andra. Även tryggheten att vi tillsammans är beredda att skydda vårt land mot både yttre och inre hot är väsentligt både nu och i framtiden. Tryggheten i att den mark och egendom vi arbetat ihop och betalt skatt på inte kommer tas ifrån oss. För att kunna försvara denna trygghet vi byggt upp är det viktigt med ett starkt försvar, men även en egen beredskap på eventuell kris.

För att bygga denna trygghet och säkerställa att vi har kvar den i framtiden måste vi våga lyfta denna fråga i alla våra politiska beslut. I kommunen måste skola, socialtjänsten och äldreomsorgen vara väl utbildade på att se de som inte själva vågar eller kan tala för sig. Sjukvården måste vara jämlik, forskningsbaserad och ge den enskilde patienten en fast kontakt att kunna hålla ihop vårdkedjan med. Lagen måste vara tydlig och polisen ges resurser att utreda brott så att de skyldiga kan lagföras.

Att säga att tryggheten är en enskild fråga är att missa grunden i vårt demokratiska system. Ett system som vi alltid måste våga stå upp för i alla våra politiska beslut. Politikerna ska inte göra allt, med det politiken styr över ska alltid göras bra och med medborgarens trygghet, frihet och ansvar som mål. Vi behöver ett framsynt, modigt och konsekvent ledarskap för att lösa nya utmaningar. Det är därför vi vill ta tag i Sverige.

I Moderatkvinnornas Sverige ska trygghet råda – det är en frihetsfråga.