Idrottsrörelsen föreslår att nya idrottsministern Amanda Lind (MP) ändrar i plan- och bygglagen så att kommunerna planerar för idrott när nya bostäder byggs. Föreningsidrotten gör befolkningen mer aktiv, minskar stillasittandet och bidrar till att minska hälsoklyftorna. Vi kan även konstatera att idrottande ungdomar har avsevärt högre självkänsla, högre skoltrivsel och skolkar mindre. Men idrotten når så klart inte alla.

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Långvarigt dagligt stillasittande innebär en ökad risk för flertalet av de stora folksjukdomarna. Nya resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning, Skolbarns hälsovanor, som publicerades nyligen visar återigen att allt för många barn och unga rör på sig för lite. Varför är inte fler aktiva när vi alla vet att det är bra för hälsan?

Precis som samhället i stort står idrotten inför flera utmaningar. 90 procent av alla ungdomar har någon gång varit med i en idrottsförening, men vi tappar många medlemmar längs vägen. Vi ser att vi behöver förändra verksamheten för att behålla tonåringar högre upp i åldrarna samt öka mångfalden så att vi når grupper som inte naturligt kommer till idrottsföreningen. Vi behöver även utveckla vår verksamhet för vuxna och äldre. Men för att kunna förändra vår verksamhet behöver vi bra förutsättningar. För att kunna bedriva den idrott vi vill, och som behövs, behöver vi någonstans att vara.

Sveriges städer växer i rekordfart. Men i dag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. I de växande städerna prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. Bara var tredje kommun har en långsiktig plan för idrottsanläggningar. Vi vet av forskning att människors benägenhet att röra på sig ökar om man har nära till en idrottsyta.

I en tid där vi alla behöver hjälpas åt för att bryta stillasittandet vill idrottsrörelsen att:

• Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.

• Idrott och motion läggs till i plan- och bygglagens 8 kap §9 för att det ska ställas krav på entreprenörer att planera för idrott och motion när tomter exploateras.

• Staten inrättar en anläggningsutvecklingsfunktion som både ger ekonomiskt stöd och bidrar till nyskapande utvecklingsprocesser genom kunskaps­uppbyggnad med inriktning på anläggningar som används av invånarna på deras fritid och inte avser eventarenor.

• Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.

Detta är en helt avgörande fråga för idrottsrörelsen. Därför vill vi att bostadsminister Per Bolund (MP) tar tag i dessa frågor omgående.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Det är glädjen och gemenskapen som är föreningsidrottens främsta styrka. När vi känner den glädjen och gemenskapen, då kommer folkhälsan på köpet. Så ge oss bra förutsättningar, så gör vi Sverige starkare.