Debatt Sverige är inne i en omvälvande feministisk rörelse. Vrålet från tusentals kvinnor, som började med #Metoo, vittnar om övergrepp. Bransch efter bransch sätts i strålkastarljuset. Alla personliga berättelser som nu synliggörs, vittnar om vilket samhällsproblem mäns våld är.

Mäns våld mot kvinnor finns överallt, men det finns ett vrål som ännu inte hörts. Det är vrålet från alla övergrepp som sker i de egna hemmen. 80 % av det dödliga våldet mot kvinnor sker i hemmet. Två tredjedelar av misshandelsbrotten mot kvinnor, sker inomhus av en bekant till kvinnan. Dessa brott har dessutom ökat med 12 % det senaste decenniet. 200 000 barn lever i hem med våld. Vilka framtida samhällsmedborgare skapas i de hemmen?

Vi menar, att även om det kan kännas svårt och övermäktigt med all förkrossande statistik och alla berättelser om övergrepp, så måste vi börja någonstans. Alla förändringar börjar med något. Vi behöver ta ställning mot våld, både som individer och som samhälle. Låt oss börja med den plats där alla borde få känna sig trygga och säkra – hemmet. Vi uppmanar alla östgötar att ta till sig Huskurage.

Huskurage är en ideell förening, som vill sprida kunskap om våld i nära relationer och handfasta verktyg för att förhindra det. Den person, som känner oro för att en granne utsätts för våld, följer tre enkla steg:

a) ringer på dörren och frågar hur det står till

b) tar hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden vid behov

c) ringer polisen (vid akuta situationer: ring polisen först).

Huskurage policydokument finns gratis på internet (huskurage.se). De kan exempelvis sättas upp i trapphus och på informationstavlor, eller skickas ut till boenden i bostadsrätts- eller villaföreningen.

I flera kommuner här i Östergötland lägger vi nu fram motioner om att anta Huskurages policy i de kommunala bostadsbolagen och att kommunförvaltningen ska informera privata fastighetsägare om densamma. Tidigare har Vänsterpartiet arbetat för att öka tillgången till billiga bostäder, att kunna flytta till en ny lägenhet är en viktig pusselbit för att kvinnan ska våga lämna mannen. Vi har också verkat för att stötta tjej- och kvinnojourer i våra kommuner. Nu går vi vidare och hela tiden med målet om att förhindra våld, värna om barn och rädda liv. Låt oss göra det. Låt oss visa omsorg om våra grannar och medmänniskor.