Debatt Replik på "Vi måste se över våra signalfel och brister", krönika 20/5.

Katarina O’Nils Franke har 20/5 rätt i att konkurrens gör tågtrafiken effektivare och biljettpriserna än mer pressade, men ett par missuppfattningar om SJ vill vi gärna kommentera. Den svenska järnvägen behöver onekligen upprustning, men den är bättre än sitt rykte och lockar mångdubbelt fler resenärer än i jämförbara länder om vi ser över tid.

Katarina O’Nils Franke skriver att SJ:s lågpriskalendern enbart gäller Stockholm–Göteborg. Det är inte rätt, besökaren på sj.se skriver själv in aktuella destinationer och undersöker vilka lågpriserbjudanden som finns. Det är riktigt att ”förvalet” är mellan Stockholm–Göteborg men det är absolut inte, långt ifrån, den enda sträckan. Samma biljetter går för övrigt att hitta i det ordinarie köpflödet, vi har bara sorterat ut de bästa priserna åt dig. Lågpriskalendern utökas också kontinuerligt med nya sträckor.

Sverige har en av Europas mest avreglerade järnvägar. Det är också ett av de järnvägssystem som har haft störst resandetillväxt de senaste decennierna. Idag har SJ kommersiell konkurrens från utländska statliga operatörer från bland annat Frankrike, Tyskland, Norge och Kina, samt privata aktörer. SJ har också landsomfattande konkurrens från samhällsfinansierad regional tågtrafik på sträckor där SJ kör på kommersiella villkor helt utan bidrag från skattebetalarna och offentliga budgetar.

Utöver konkurrens från andra tågoperatörer utmanar SJ flyget på sträckor där tågets restid är konkurrenskraftig. När KTH studerar tågmarknadens utveckling sedan avregleringen 2010 konstaterar de att utbudet för långdistanståg har ökat med över 50 procent, samtidigt som medelpriset för tågbiljetterna har sjunkit från en redan låg nivå till en ännu lägre i förhållande till flyget.

Sedan SJ bolagiserades och började med rörlig prissättning 2004 med syfte att fylla tågen bättre har snittpriset på fjärrtågbiljetter sjunkit realt, och flera år även nominellt, det vill säga ett drygt halvt decennium innan avregleringen öppnade för konkurrens på fjärrtågssträckorna.

I och med att vi nu möter andra operatörer på spåret har SJ också börjat investera resurser i att bygga upp konkurrenskraftiga digitala och mer användarvänliga försäljningskanaler – som ju är en tilltagande del av

en ökande och tuffare konkurrens – att SJ nu rankas som Europas mest digitala reseföretag.

Stephan Ray

pressansvarig, SJ AB

Svar:

Utmärkt att SJ instämmer i att konkurrens är bra. Fler europeiska före detta statsmonopol borde lära av detta. SJ i sin tur kunde kanske lära av hur andra resebolag utformar gränssnitten i sina lågpriskalendrar, så att jag lättare kan hitta rätt resa nästa gång.

Katarina O’Nils Franke

sj