Sveriges totala export har ökat kraftigt mellan 2013 - 2017. Och de är de minsta företagen som ökar den mest. Mikroföretagen med 37 procent. Små med 10,7 procent. Medelstora med 24 procent. Och storföretagen med 3 procent. Små och medelstora företag är viktiga. Inte för att de kanske kan bli stora företag utan för att de varje år står för en stor andel av exporten. Och för svensk exportökning.

I Östergötlands län exporterades det för 39,9 miljarder kronor under 2017. Det är en siffra som är oförändrad sedan 2013.Det intressanta är att det ändå varit en kraftig exportökning i länet under perioden. Och det är Mikro, små och medelstora företag som står bakom den. Storföretagen i Östergötland minskade sin export med 8,3 procent från 2013 till 2017. Medan de mindre företagen tillsammans ökade sin export från 9.2 miljarder kronor till 12 miljarder, en ökning på 28,4 procent. Det är där den stora tillväxten sker. Det är där jobb skapas.

Det finns i Sverige i dag 46 900 företag som exporterar. För fem år sedan fanns det 38 500. Det är en ökning med 30 procent. De allra flesta nytillkomna exportföretagen är mikro-, små eller medelstora.

Vare sig man räknar i miljoner kronor, procentuell ökning eller antal företag blir slutsatsen den samma. Små och medelstora företag är viktiga för den svenska exporten. Vi måste se till så att de har bra förutsättningar att fortsätta att öka sin export.

Vi på EKN gör drygt tusen företagsbesök per år. Vi träffar många av alla dessa representanter för de senaste årens exportökning. Vi möter dem ofta i utmanande situationer, exempelvis när låneutrymmet i banken börjar nå sin gräns och det finns behov av finansiering för att kunna expandera exporten. Vi möter dem ofta tillsammans med banken, Almi eller Business Sweden och i Östergötlands regionala exportsamverkan. Vi vet att det är en framgång när ett företag kan ta en ny order, säga ja till en kund som efterfrågar kredit, få till en affär med en ny kund eller ta sig in på en ny marknad.

• Målet med exportstöd måste vara att underlätta för små och medelstora företagsexporter. Inte för att de en dag ska bli stora utan för att små och medelstora företags export är viktig.

• Vi som jobbar med exportstöd måste finnas nära företag och vi måste samarbeta.

•De små och medelstora företagen står för en stor del av tillväxten. De är små men många. Att främja deras export är en viktig uppgift för alla oss exportfrämjare i Östergötland.