Debatt Svar till Skrämmande tolerans mot intoleransen i NT 27/12

Henrietta Olsson påstår i sin insändare att antisemitismen frodas inom Sverigedemokraterna och tar mig som exempel och hävdar att jag ”lät påstå att judar inte kan vara ’riktiga’ svenskar”. Märk väl hennes försåtliga sätt att använda citattecken runt ”riktiga” och därmed vagga in läsaren i en falsk tro att jag skulle anse att judar inte är riktigt lika mycket värda som svenskar då de inte är ”riktiga” svenskar.

Mot bakgrund av att hon hävdar att hon har en master i förintelse- och folkmordsstudier borde hon känna till begreppet folkgrupper och nationer.

En nation är, i den kulturbetonade definitionen, ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner eller sociala normer. Sedan december 1999, då riksdagen beslutade att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och man erkände fem nationella minoriteter och deras språk, har Sverige, utöver den svenska nationen, fem erkända minoritetsgrupper i landet. De är judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer. Gemensamt för dessa minoritetsgrupper är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. De utgör därmed egna nationer inom den svenska staten.

Även SD erkänner dessa minoritetsgrupper och de är därmed undantagna från allmänna assimileringssträvanden, som vi annars kräver av folk som vill bo i vårt land. De skall dessutom ges långtgående kulturell autonomi, som dock inte i något avseende får stå i motsats till allmänna rättsprinciper, grundläggande mänskliga rättigheter eller demokratiska principer.

I Jerusalem Post skriver Annika Hernroth-Rothstein, politisk rådgivare, författare och aktivist, den 4 januari 2015 med anledning av det jag tidigare sagt i ämnet, följande: ”Du förstår, jag är inte svensk, jag är judisk. Jag är en del av det judiska folket som råkar vara en medborgare i Sverige. Jag betalar mina skatter och jag följer lagarna, men det gör mig inte till svensk, och jag har inte någon önskan att någonsin hävda den titeln. I stället värderar och skyddar jag min judiska identitet och det är med stolthet att jag bekräftar det genom handling, tro och tradition. Så varför upprördheten? Björn Söder säger att judarna är ett folk, inte bara en religion, och att det finns gemensamma egenskaper som språk, historia, lojalitet och kultur som knyter oss samman och utmärker oss.”

Den som följer mitt och partiets politiska arbete i riksdagen är väl medveten om vårt engagemang för såväl staten Israel som det judiska folket.

Med tanke på detta spricker Henrietta Olssons påståenden om antisemitism likt troll i solskenet.