Debatt Nu går startskottet för vår lokala valkampanj. I samband med det släpper vi vår lokala valplattformen med den inledande rubriken ”Kan vi skapa ett jämställt Norrköping?”

Det besvarar vi med ett rungande, Klart vi kan! Så här tänkte vi göra det:

1. Jämställda löner. Undervärderingen av kvinnors arbete är en av grundpelarna i patriarkatet. Kvinnor tjänar fortfarande bara 81 % av mäns löner när alla löner räknas upp till heltid och hänsyn tas till att kvinnor arbetar mer deltid, tar ut mer föräldraledighet och oftare är hemma för vård av sjuka barn.

Det är oacceptabelt. Därför vill vi omformulera Medlingsinstitutets direktiv, att aktivt uppmana arbetsmarknadens parter att arbeta för jämställda löner. Vi vill också skapa en jämställdhetsfond för att påskynda utvecklingen mot jämställda löner. I Norrköping har vi lagt fram ett finansierat förslag på 1000 kr i löneökning för de undervärderade och kvinnokodade yrkena undersköterska och barnskötare.

2. Arbetsvillkor. Kommunen är en stor arbetsgivare, främst för kvinnor. Vi vill genomföra 6 timmars arbetsdag i Norrköping. En fråga som vi även driver nationellt, inledningsvis genom en stor utbildningssatsning inom bristyrken. Det behövs också ett mer intensivt arbete för rätt till heltid och för att skapa trygga anställningar, genom att begränsa visstidsanställningar och göra tillsvidareanställningar till norm. Nationellt vill vi ta bort möjligheten att anställa på “Allmän visstid”. Vid upphandlingar av t.ex. städning vill vi att kollektivavtal och kontroll av de anställdas villkor ska tillämpas – kommunen ansvarar för rimliga arbetsvillkor även för de som arbetar i kommunala verksamheter via upphandling.

3. Pension. Dagens pensionssystem utgår från att det är mängden lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. Nitlotten drar kvinnor och utlandsfödda. Att kvinnor är föräldralediga mer, deltidsarbetar mer, studerar mer, har lägre lön och oftare lämnar arbetslivet i förtid på grund av sjukskrivning slår hårt mot pensionen. Att rätt till full garantipension kräver 40 års arbete eller bosättning i Sverige gör det till en omöjlig ekvation för utrikesfödda. För båda dessa grupper blir pensionen efter ett helt yrkesliv ofta så liten att många lever sina sista år i fattigdom. Därför behöver pensionssystemet göras om. Den allmänna pensionen ska grundas på den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren och 30 års bosättning i Sverige ska ge full pensionsrätt. Tills det är utarbetat och genomfört behöver vi akut höja garantipensionen för att minst nå EU:s nedre gräns för fattigdom, idag cirka 11.800 kronor.

I Norrköping underlättar vi för pensionärer genom att föreslå avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. Det ger ökade möjligheter till att förflytta sig vilket motverkar isolering och ensamhet.