Replik på "Ny kärnkraft – en dyr affär", 27/8.

Linda Burenius, 100 procent förnybart, och Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen, menar att KD har hotat att lämna energiöverenskommelsen. Här finns skäl att nyansera. De mesta av överenskommelsen är genomfört. Samtidigt saknas svar kring kapacitets- och effektproblemen. Därför har vi fört fram konstruktiva förslag om bland annat utvecklad kärnkraft och effektutredning. Detta utifrån ambitionen om brett stöd för en uppdaterad eller ny överenskommelse.

Burenius/Wiederholm utmålar kärnkraften som dyr. I själva verket är det avveckling som lär kosta. El från Ringhals och Forsmark producerades ifjol till hälften av snittpriset på nordiska elbörsen. En färsk framtidsrapport från Energiföretagen slår fast att förlängd kärnkraft kombinerat med förnybart är billigare än bara förnybart.

Produktionskostnader för ny vindkraft ligger något under dem för ny kärnkraft, enligt antaganden från Energikommissionen. Kärnkraftsmotståndare glömmer dock ofta att hela systemet ska fungera, och att med det följer systemkostnader. Kärnkraften har stabiliserande systemtjänster som vindkraften saknar. Den är därtill planerbar medan vindkraften varierar kraftigt. Att bygga system utan kärnkraft som täcker upp för vindkraftens brister blir både svårt och dyrt.

Internationella Energirådet uppmanar världens länder att utveckla kärnkraften av klimatskäl. Omställningen kräver stora mängder el. Att avveckla reaktorer vid Ringhals är direkt ogenomtänkt ur klimatsynpunkt, vilket även Konjunkturinstitutet har fört fram.

Istället för att underminera kärnkraften borde Burenius/Wiederholm fokusera på Sveriges potential att trygga inhemsk elförsörjning samtidigt som vi hjälper våra grannländer att fasa ut kolen. Men då krävs utveckling av alla fossilfria kraftslag, även kärnkraften.

Camilla Brodin (KD)

riksdagsledamot och energipolitisk talesperson