Svar till Mattias Geving (S) i NT 10/11 Mattias Geving skriver i en insändare att värnandet om strandskyddet i Söderköping är utvecklingsfientligt (och utvecklingsdödande!). Strandskyddet har ju skapats bland annat för att tätorter ska ha tillgång till när- och rekreationsnatur.

I ett slag klassas vi, som vill värna om Söderköpings varumärke och rykte, som utvecklingsfiender! Vi undrar då vad det är för slags utveckling Mattias är rädd ska dödas? Att bebygga central parkmark med stilbrytande fyravåningshus på en skredriskbenägen mark? En bebyggelse som helt kommer att förta den lugna fridfulla småstads- och naturmiljö som råder längs Storån. Är det vad som Mattias kallar utveckling? En handling som för alltid kommer att reducera parkområdet och omöjliggöra andra (i våra ögon mer utvecklingsvänliga) insatser.

Utveckling i våra ögon rör sig mer om att ta hand om Söderköpings verkliga värden: Promenadvänliga stråk utmed kanalen och ån, där gammal kulturmiljö sparas. Stadskärnan måste utvecklas varsamt med stor lyhördhet för estetik, kultur och hälsa. Söderköping kan vara stolt över de byggregler och den stadsmiljöplan som under senare tid bevarat stadens karaktär och känsla. Och hur avhjälps bostadsbristen undrar då våra kommunpolitiker? Jo, nya, moderna hus med många våningar kan alltid byggas på något av de andra områden som finns uppräknade i kommunens översiktsplan. (Inget av dessa består av skredriskbenägen mark!) Bostadsbristen får inte leda till desperat förstörelse av värdefull och känslig mark!

Varför ska man då ha en park? Mattias tycker säkert att den inte är det minsta utvecklingsvänlig. Där har vi en motsatt uppfattning. En park som inte bebyggs av fyravåningshus kan användas till mycket annat, på detta finns otaliga exempel i andra kommuner. Man kan till exempel utvidga det område som används under gästabudet. I historisk tid har vackra, lägre byggnader som varit kopplade till Söderköpings Brunn funnits i parken. Att parkområdet inte används aktivt i dagsläget behöver knappast utesluta framtida spännande förslag. Till sådana krävs bara god fantasi och en aktiv, progressiv kommun. Att passivt släppa in privata aktörer är inte alltid bästa alternativet för en ansvarsfull kommun - som vill skapa en attraktiv miljö för samtliga kommunens medborgare.

Kommunen har i andra sammanhang utlyst tävlingar för att i allmänhetens intresse få in förslag till ombyggnation – till exempel gällande Hagatorget. Varför inte utlysa en liknande tävling för Brunnsparken? På detta sätt fortsätter arbetet med att berika Söderköpings tätort och göra den intressant. Till exempel för dem som i framtiden kommer att vara på genomresa via den planerade förbifarten. Vi tror inte de kommer att bli ett dugg mer lockade av att besöka Söderköping om vi börjar bebygga våra känsliga parkmarker med höga hus.