Insändare Svar till ”GL” i NT 2/3

”GL” undrar hur Moderaterna vill korta vårdköerna. Vi är glada för den frågan, då allt inte kunde rymmas i vårt första inlägg. Låt oss ge tre konkreta exempel för att korta vårdens köer;

1) Under förra Alliansregeringen halverades vårdköerna när kömiljarden infördes. Vi vill införa en ny och utvecklad kömiljard. Den nya kömiljarden ska utökas till tre miljarder kronor och breddas till att också omfatta laboratorietester och röntgen. Kömiljarden ska dessutom ha ambitiösare tidsgränser och vara bättre samordnad. Vi har gjort det förr och kan göra det igen.

2) Låt oss ta hand om östgötarna på hemmaplan! Vi kan inte acceptera att patienter riskerar att bli blinda i kö till ögonsjukvården i Östergötland. Istället för att skicka patienter till Region Jönköping, som har vårdval, vill vi införa vårdval inom ögonsjukvården här i Östergötland. På så sätt är flera aktörer med och utvecklar vården och fler kan möta östgötarnas behov av ögonsjukvård.

3) Vårdens medarbetare är vår viktigaste resurs och de gör enastående insatser varje dag. Men de kan inte, och ska inte, tvingas ”springa snabbare”. Vi vill att fler kompetenser ska finnas inom vården, det kan handla om vårdadministratörer som avlastar sjuksköterskor, men även vårdlogistiker som bidrar med ny kompetens om hur patientens väg genom vården kan bli bättre och effektivare. Vi vet också att administrativa uppgifter med dokumentation och uppföljning har medfört att allt fler kan ägna allt mindre tid till det man till huvudsak är utbildad för. Vi vill därför arbeta för att skapa fler digitala lösningar som underlättar arbetet inom hälso- och sjukvården.

Det här är bara några av många förslag som vi har arbetat fram för att förbättra vården och korta köerna. Vi är helt överens med ”GL”, det är sorgligt att se den negativa utvecklingen i vården just nu. Den måste få ett stopp och den måste tas på största allvar.