Debatt För ett par år sedan fick medlemmarna i Lagersbergs koloniförening besked om att gällande arrende skulle omförhandlas på grund av att delar av området skulle bebyggas med villor, radhus, förskola och ett LSS-boende samt att vägar skulle dras och befintliga vägar förändras. En detaljplan presenterades och överklagande kom från såväl koloniföreningen som en del av villaägarna i området. Även ett medborgarförslag om att lämna området intakt lämnades in. Detaljplanen (Fiskeby 4:3) vann dock laga kraft i februari 2017.

I mars 2017 kom representanter från kommunen till området och satte upp ”pinnar” som vi i vår enfald trodde att vi hade att rätta oss efter. Dessa pinnar markerade bland annat en breddning av lokalgatan som går mellan Lagersbergsvägen och Pildammsvägen. Vi fyra som har lotter utmed gatan inrättade oss efter denna märkning och planerade för en reducering av odlingsytan. Hus har flyttats, annat arbete har utförts som också medfört merkostnader och en kolonilott som inte skulle reduceras alls övertogs av en ny kolonist.

Pinnarna från mars 2017 bleknade, en del försvann, och föreningen bad kommunen komma ut för att göra tydligare markeringar vilket också skedde.

När de nya markeringarna kom på plats uppstod en helt annan bild. Två av lotterna reducerades till nästan ingenting, en försvann helt, den som skulle vara orörd reducerades till nästan hälften och en femte lott blev plötsligt berörd till den grad att ett hus på lotten måste flyttas.

Vi inser att dessa senare märkningar överensstämmer med detaljplanen, men vår fråga är: varför sattes pinnar ut i mars 2017 och i vilket syfte, om inte för att markera vägens nya bredd och sträckning?

Det svar vi har fått hittills är ”Tyvärr har jag inget bra svar på varför det har blivit en ändring. Jag började på kommunen vid årsskiftet och de som har haft projektet innan har slutat. (...) Jag har pratat med våra mätingenjörer och de har tyvärr inga uppgifter från den andra mätningen så jag kan inte se vad det är som avviker sig”.

Är det så man arbetar inom vissa delar av kommunen – på en höft och utan att dokumentera vad som ska utföras och hur det har utförts? Påpekas kan att den person som mätte och placerade ut pinnar i juli i år informerades om de tidigare markeringarna och han fotograferade även de pinnar som fanns kvar.

Kommunens handlande har medfört stor besvikelse för oss kolonister och också omkostnader och arbete, utfört i onödan. Vi har inte ens fått en ursäkt eller ett svar på frågan vad man hade för avsikt med de pinnar som placerades ut i mars 2017?