Reidar själv har lagt tid på att träffa företagare och har kanske inte hunnit läsa vårt förslag innan han själv skrev en debattartikel där han förkastade det. Svedahls slutsats har nämligen inget att göra med vårt förslag.

Kommunen har under många år brottats med undermåliga resultat i olika företagsrankingar. Norrköpings ranking i Svenskt Näringslivs senaste undersökning är plats 148 av totalt 290 kommuner. Det är givetvis glädjande att kommunen sammantaget har rört sig lite i rätt riktning men trots detta så ligger kommunen på den undre halvan av Sveriges kommuner när det gäller det sammantagna företagsklimatet.

När det gäller tjänstemännens attityder ligger kommunen idag på plats 183 – det finns alltså ett utbrett missnöje bland företagen hur tjänstemännen bemöter dem. Vi vill därför erbjuda alla företagare, som haft en kontakt med någon tjänsteman inom kommunen, möjlighet att ge snabb återkoppling och betygsätta tjänstemannens prestation främst utifrån bemötande. Vi är väl medvetna om det arbete som görs inom SKL:s INSIKT som Svedahl själv skriver om. INSIKT mäter företagens nöjdhet i avslutade ärenden men det vi föreslår handlar om att införa ett verktyg för att mäta varje medarbetares enskilda prestation även i pågående ärenden. Syftet är att detta verktyg ska identifiera vilka tjänstemän som är bäst på kundkontakt så att de kan placeras i första linjen när det gäller kontakter med företag. Vårt förslag skulle också ge kommunen ett bra underlag för att exempelvis rikta utbildningsinsatser inom tjänstemannaorganisationen.

Svedahl har gjort ett stort nummer av de 100 luncher han ätit med företagare. Vi ser givetvis positivt på att den som är näringslivsansvarigt kommunalråd träffar företagare men samtidigt undrar vi om det inte hade varit bättre om Svedahl ätit lunch med 100 tjänstemän och pratat om vikten av ett gott bemötande. Det hade förmodligen varit väl investerad tid för alla Norrköpings företag.

Vi vill gärna fortsätta diskutera åtgärder för ett bättre företagsklimat men då hoppas vi att Svedahl läser våra förslag innan han väljer att kommentera dessa. Det blir enklare om diskussionerna utgår ifrån fakta snarare än antaganden.