DEBATT Vi vet att miljöarbetet måste drivas både lokalt och globalt för att nå resultat. Valdemarsviks kommun har satt som mål att vi ska vara Östersjöns ledande miljökommun. Det är en tuff målsättning och för att nå dit behöver vi anstränga oss. Men vi vet att med de rätta verktygen och ny teknik kan vi nå dit.

Under mandatperioden har Centerpartiet bland annat fått igenom att Valdemarsviks kommun ska upprätta en klimatplan samt se över kostpolicyn i syfte att kommunen ska öka sitt inköp av närproducerad mat och mat producerad i enlighet med svenska regler. Men det finns mer att göra.

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför att ännu mer närproducerad mat ska serveras inom de kommunala verksamheterna samt att kommunen ska verka för att målen i den regionala livsmedelsstrategin uppnås. Svensk mat är miljösmart och våra gröna näringar är nyckeln för att klara de klimatomställningar vi behöver göra i framtiden. Därför vill vi också att nya kommunala fastigheter och lokaler i största möjliga utsträckning ska byggas i trä.

Miljövänliga transporter är viktigt för den gröna omställningen. Vi är en landsbygdskommun och transporter med bil är en del av vår vardag. Men ny teknik kan hjälpa oss att köra grönt.

Vi vill därför att kommunen ska verka för montering av fler laddstolpar till elbilar samt att en tankstation för biogas kommer på plats i Valdemarsvik. Som kommun är det dessutom viktigt att ta täten i omställningen och därför vill vi att Valdemarsviks kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2025.

Ytterligare en aspekt i ett hållbart samhälle är avfallshantering. Vi har en fantastiskt fin återvinningsstation som fungerar utmärkt.

Nästa steg är därför att kommunen verkar för att hushållen ska minska den mängd sopor som slängs i våra hushållskärl. Vi behöver uppmuntra och underlätta både sopsortering och kompostering.

Vidare har vi Sveriges finaste skärgård. Men det gäller att vi tar hand om den. Centerpartiet vill därför förbättra avfallshanteringen i skärgården för att minska nedskräpningen av Östersjön. Våra egna kommunala avlopp ska dessutom hålla hög standard och våra reningsverk ska vara så effektiva som möjligt. Vi vill också att farliga kemikalier inom kommunens verksamheter och lokaler rensas bort och ersätts med miljövänliga alternativ.

Slutligen vill vi att kommunen under nästa mandatperiod arbetar fram en plan med konkreta åtgärder för hur de nationella miljömålen ska nås i Valdemarsvik. Detta är den miljöpolitik som Centerpartiet i Valdemarsvik kommer att gå till val på i höst.