Svar på "Nu måste Norrköping sätta företagande i fokus", 26/9

Ett starkt företagande och näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är del av anledningen till Norrköpings många framgångar. Men mer finns att göra och därför är Svenskt Näringslivs ranking att ta på allvar.

Många företag i Norrköping går riktigt bra. De nyanställer och utvecklar sina verksamheter. Arbetslösheten i Norrköping sjunker mest i länet, till och med långt över genomsnittet i Sverige.

 

Vi arbetar aktivt med att förbättra skolresultaten och förse arbetsmarknaden med den kompetens de behöver. Det nya Bråvallagymnasiet är ett bra exempel på hur vi samarbetar med företag och branschföreträdare.  

Vi har även historiskt stora satsningar, i hamnen och på ny järnväg, som ger ökade möjligheter till fler företagsetableringar och nya jobb.

 

I år har kommunen utdelat 5,3 miljoner till nya forskningsprojekt, som bland annat ska bidra till utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat. Nyligen påbörjades arbetet med en besöksnäringsstrategi, där näringslivet och kommunen tar fram en gemensam verksamhetsplan. Nästa steg är att ta fram en övergripande näringslivsstrategi, med konkreta åtgärdsförslag.

Genom att skapa samsyn och en bred politisk enighet vill vi stärka näringslivet och ha tydliga och trygga förutsättningar för företag att verka och utvecklas här.

 

Vi välkomnar Sofia Sjöströms framtida inspel till kommunen. Dessa kan ge viktiga pusselbitar för att komma tillrätta med det som flera företagare tycker fungerar mindre bra i Norrköping.

Med konkreta åtgärder kan vi få ett bättre företagsklimat och konkurrenskraftiga och växande företag i Norrköping – målet är att bli en kommun med ett näringsliv i toppklass.