Debatt Åby-Jursla vägförening vill nu protestera mot att kommunen istället för att jobba för ett övertagande av vägföreningarna som man lovade, försöker få vägföreningarna att ta på sig mer uppgifter som kommunen tidigare har skött. Vi redovisar nedan den negativa trenden och ställer tre frågor.

1971 skulle alla dåvarande egna kommuner i ytterområdena inkorporeras med Norrköpings kommun. Då skrevs ett avtal där Norrköpings kommun lovade att sköta och bekosta drift, underhåll och nyinvesteringar av allmänna platser som vägar, grönytor, lekparker som i innerstaden. Alltså vi skulle behandlas på lika villkor som övriga Norrköpingsbor. Avtalet skrevs på av båda parter. Vägföreningarna gick ned på sparlåga och kommunen skötte allt enligt avtal.

1998 sas avtalet upp av Norrköpings kommun och protesterna blev höga, Vägföreningarna blev tvungna att ta upp verksamheten igen och fick höja medlemsavgiften med 500 % för att klara verksamheten vilket innebar ytterligare protester.

2009 beslutade kommunen att ta över vägföreningarna. Förslaget till övertagandeprocess som kommunen skapat ansåg vi var alltför omständligt och dyrt. 2017 konstaterade kommunen att övertagandeprocessen var för omständlig och dyr samt arbetskrävande så kommunen har ingen organisation för att gå vidare med andra vägföreningar. Snacka om att slå knut på sig själv.

2018 har Åby-Jursla Vägförening föreslagit, eftersom att det var för omständligt och arbetskrävande med att få bort alla våra förrättningar, att vi skriver ett liknande avtal som vi gjorde 1971. Sedan kan övertagandeprocessen utföras senare när kommunen har en organisation för detta, eller titta på varför andra kommuner har lyckats, vilket vi har föreslagit tidigare.

Nu har kommunen istället bestämt att ytterbelysning skall bekostas av de boende för nyinvestering eller om befintlig belysning tas bort. Ett häpnadsväckande beslut, vilket kommer att drabba tredje part. Vi får inte och vill inte ta på oss ytterligare åtaganden och kostnader.

Under 2016-2017 så har även kommunen gjort en ny översiktsplan där man i Åby och Jursla har föreslagit ett stort antal nybyggnadsområden. Vi är positiva att kommunen tar samhällsutvecklings ansvar i dessa frågor. Men vi blir väldigt fundersamma när andra delar av kommunen vill frånsäga sig ansvar av diverse samhällsfunktioner som kommunen sköter i dag.

Jag känner det som ett slag i ansiktet på alla Åby- och Jurslabor, 6 500 invånare. Det är här vi står i dag: ett stort svek mot vägföreningarna och befolkningen i ytterområdena.

Vi – och säkert alla andra berörda vägföreningar – önskar svar från samtliga politiska partier innan valet:

1 Är ni beredda att skriva ett avtal enligt 1971 års löften inklusive ytterbelysning och vid uppsägning av avtalet skall båda parter vara överens

2. Är ni beredd att fortsätta arbetet så våra förrättningar upplöses så vi jämställs med övriga norrköpingsbor

3. Anser ni att vi skall ha samma skyldigheter och samma rättigheter när vi betalar samma skatt

Med hopp om dialog och svar