Debatt Det började i våras när den socialdemokratiska kongressen tog beslutet om att verka för att avskaffa så kallade religiösa friskolor. Men främst gäller det muslimska friskolor. De kristna friskolorna är inte utsatta på samma sätt. Syftet sägs vara att man vill värna om skolans elever; att alla ska få en likvärdig och bra skola. Berömvärd ambition. Men att attackerna främst sker på muslimska friskolor runt om i landet, får nog tillskrivas Moderaternas och Socialdemokraternas vilja att locka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna. Man fiskar i mörka vatten.

I Norrköping hakade moderaterna på redan i våras och kritiserade Skolinspektionen för att inte redan ha lagt ner vår skola. Bränslet till kampanjen hämtade man från flera håll. Förtalsliknande, anonyma uttalanden av avskedad och avgången skolpersonal blandades med osakliga påståenden om vår skola i SVT Nyheter Öst.

Bland annat hävdades att skolan fungerade som en ”sluten muslimsk sekt” där det inte gick att granska vart ”miljonerna tagit vägen”. Helt felaktigt! Ekonomiska handlingar är offentliga handlingar, för vem som helst att ta del av - politiker, journalister eller vanliga skattebetalare med för den delen.

En hög representant för Lärarförbundet påstod i SVT att skolans lärare sätter glädjebetyg. En sak hon lätt kunnat kontrollera innan hon gjorde sitt tvärsäkra uttalande. De flesta lärarna på vår skola är svenskar och över hälften av dem är medlemmar i hennes fack. Något som hon vid ett senare tillfälle sagt sig inte haft en aning om.

Dessa osakliga påståenden, tillsammans med felaktigt använd statistik, och ojuste och regelvidrig klippning av en intervju med mig som huvudman, fick oss att anmäla flera av inslagen i kampanjen till Granskningsnämnden. Granskningsnämnden har ännu inte avgivit något yttrande.

Vi avvaktar därför med kommentarer eftersom vi förstår att vi är just inget annat än ett slagträ i kampanjen mot muslimska friskolor. Kritiken från moderaterna och Sofia Jarl som framförs i främst SVT Nyheter Öst skjuter heller inte in sig, direkt på vår skola. Den har nu vid flera tillfällen riktat sig mot Skolinspektionen (tidigare även mot Norrköpings kommun) för att SI inte sedan länge har lagt ner vår skola. I SVT Nyheter Öst har Skolinspektionen till och med blivit kallad ”feg”.

Vi däremot, väljer att lita på Skolinspektionen som den statliga myndighet som är överlägset mest kunnig i att bedöma och avgöra vår skolas existens. Det är inte Sofia Jarl eller media som ska lägga ner vår skola. Det kan bara Skolinspektionen och lagstiftarna i Sveriges riksdag göra.

Och eftersom Sofia Jarls och medias kritik främst riktar sig mot Skolinspektionen och Norrköpings kommun, avböjer vi att medverka i en debatt som främst, eller enbart har politiska förtecken.

Vi är skolmänniskor inte politiker, och koncentrerar oss istället på att rätta till de brister som vi har kvar, enligt Skolinspektionens senaste inspektionsbeslut. Vi har på oss till den 3 april. Vi har redan kavlat upp ärmarna.

God fortsättning och Gott Nytt År