Debatt När vi den här veckan återigen firar den svenska lottans dag gör vi det med stolthet över vår långa historia där kvinnor starkt bidragit till landets försvarsförmåga. Från 30-talets försvarsljumhet, genom andra världskriget och därefter det kalla kriget, genom nya försvarsneddragningar och till det nyväckta fokus vi nu har på vårt totalförsvar har våra medlemmar stått tryggt i sitt val att stå upp för att vi behöver ett starkt försvar.

Idag är totalförsvaret åter i fokus för våra politiker och vi frivilliga försvarsorganisationer lyfts fram som en nyckel för att folkförankra försvarsviljan, att alla som bor i vårt land ska vilja försvara Sverige och de demokratiska grundvärderingar som vårt samhälle vilar på.

Värderingar är under hot både internationellt och här hemma i Sverige. Vi ser länder där media inte längre är fri och där människors grundläggande rättigheter att uttrycka sin vilja och påverka samhället inskränks. Vi ser också att dessa strömningar finns i vårt eget samhälle.

Som lottor står vi upp för att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara. Det innebär att vi vill att alla som bor i vårt land ska känna att de kan påverka, att deras röst blir hörd, att ingen ska känna sig rädd för att uttrycka sin åsikt, att ingen ska känna sig rädd att visa sig öppet med den person de älskar, att ingen ska känna sig rädd på grund av sin tro eller hudfärg.

Som organisation arbetar Svenska Lottakåren med att sprida kunskap om de grundläggande demokratiska värderingarna som vårt samhälle vilar på för att fler ska vilja stå upp och försvara dem. Vi är stolta över vår demokrati och den mångfald som vi alltid haft i vårt samhälle och som i vår organisation bidragit till att stärka vårt försvar, både i vardag, i kris och i händelse av krig.

Vi utbildar oss för att kunna göra en insats när samhället behöver oss. Vi lottor väljer att stärka vår egen förmåga att stå upp för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lottor väljer att stärka samhället genom att utbilda oss och kunna göra en insats när samhället behöver oss. Vi lottor väljer att stärka andra så att vi tillsammans är den yttersta garanten för att vårt samhälle ska kunna fortsätta vila på sunda demokratiska grundvärderingar.