Debatt Svar på Henrietta Olssons insändare 28/12

Henrietta Olsson anklagar mig för att jag som invandrare inte lämnat mina konflikter bakom mig, då hon felaktigt påstår att jag har drivit på för ett stopp för ett moskébygge i Norrköping och att jag i mitt tal vid en manifestation om tolerans bland annat sa följande: ”Jag hoppas innerligt att vi tillsammans kommer att kunna vända den negativa trend där människor är begränsade i sin vardag, och människor som har sina rötter i andra delar av världen kan lämna sina gamla konflikter bakom sig, och ansluta sig till det svenska samhället, värderingar och normer som gäller i Sverige och väljer att bli del av gemenskapen.”

Det verkar som mitt ursprung spelar roll för Henrietta, vilket jag tolkar som att hon inte ser mig som svensk trots att jag själv känner mig som svensk, har två svenska barn som jag med deras mamma uppfostrar att vara svenskar, trots att jag har anpassat mig till det svenska samhället, normer och traditioner, och är förtroendevald för ett demokratiskt invalt politiskt parti i Norrköping.

För det första, jag har inte drivit på något, utan i en demokratisk anda, som gruppledare för den parlamentariska gruppen och ordförande för SD i Norrköping, jobbade jag tillsammans med mina partivänner för att utlysa en folkomröstning om ett moskébygge i centrala Norrköping. Ett bygge som beviljades med 5 röster mot 4 vid Bygg- och miljöskyddsnämndens sammanträde, vilket tydligt talar för att det inte är enbart jag som tycker att platsen och utformning för byggnationen inte är passande. Det framstår tydligt att jag talade som svensk politiker och inte utifrån min utländska bakgrund, vilken uppenbarligen retar Henrietta.

För det andra när det gäller att ”lämna sina gamla konflikter” – det är absurt att Henrietta kopplar mina ord med att jag anklagar muslimer för antisemitism. Jag är helt övertygad om att varje normal människa som är någorlunda verklighetsförankrad kunde förstå att jag menar allmänt. Mitt budskap var tydligt: Att människor som kommer till Sverige ska ansluta sig till den svenska gemenskapen, de svenska värderingar och normer som gäller och att människor med olika åsikter möter varandra med respekt istället för våld och konfrontation.