Debatt Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får berörs. Under de senaste 30 åren har de som har allra störst inkomster dragit ifrån resten av befolkningen. Detta verkar främst bero på att kapitalinkomsterna blivit större och mer koncentrerade till den rikaste delen av befolkningen. De flesta löntagare får förlita sig på sin lön, medan de rika har både lön och ägande som ger dem ytterligare inkomster. Det handlar om sådant som utdelningar, ränta, kapitalvinster, hyra och avkastning från annat ägande. Inkomstfördelningen avgör i hög grad vad Sverige kommer att producera och konsumera. Det påverkar därför oss alla och vår gemensamma utveckling och framtid.

Vi har ett skattesystem som är riggat för de rika. Det har aldrig funnits fler svenska miljardärer än i dag och de är dessutom rikare än någonsin. Samtidigt är det många, många pensionärer som tvingas leva på en för låg pension. Alldeles för många föräldrar har inte råd med någon ny vinterjacka till barnen trots att den gamla är för liten. Sverige har blivit ett land med stora klyftor.

I Norrköping har Vänsterpartiet föreslagit åtgärder för att lösa några av dagens utmaningar: ojämlikhet, arbetslöshet, ojämställdhet mellan kvinnor och män, bostadsbrist och klimatkris. Vi vet också att ett starkt samhälle är avgörande för att motverka att rasistiska krafter vinner terräng. Kommunen växer och vi behöver göra stora satsningar i välfärden. Behoven inom skola, förskola och äldreomsorg är mycket stora. Det är inte rimligt att exempelvis dagens förskolebarn inte kan delta i förskolan för att bekosta morgondagens utbyggnad av Ostlänken. Vi har råd med både ny järnväg och förskoleplatser om vi prioriterar rätt.

Regeringen kan och borde göra mera för att trygga och utveckla välfärden. I dag gynnas den som har egendomar och inkomster från annat än arbete. Det är helt skattefritt att ärva, att få gåvor och att äga dyra saker. Så kan vi inte ha det. Dina och mina skattepengar ska gå till en vård och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som går att leva på. Inte till vinster i privata fickor. Då kan undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare få löner i nivå med manliga kollegor i andra branscher.

Det är så vi möter framtiden och det är så vi utformar ett modernt, hållbart arbetsliv. Det är vår tur nu!