Många njuter av de fria horisonterna längs kusterna och i våra skärgårdar – till exempel i Östergötlands fina skärgård. Dessa områden har myndigheterna också sedan länge försökt skydda från onödig exploatering bland annat genom att säga att de är av riksintresse för friluftsliv, naturvård och obruten kust. Men nu håller dessa landskapsvärden på att förödas, och som det verkar utan tillstymmelse till planering eller eftertanke! Det handlar om den pågående utbyggnaden av mobilmaster, inte sällan över 70 meter höga – som ett höghus på närmare 30 våningar!

Samtidigt är förstås mobil internetuppkoppling mycket viktig och naturligtvis ska inte landsbygden missgynnas i detta. Det blir också allt viktigare inom områden som hemtjänst, internetläkare och distansarbete, vilket inte minst glesbygder kan vinna mycket på. Men genomför denna utbyggnad planerat och eftertänksamt! Låt inte alla konkurrerande företag ohämmat roffa åt sig av de fria horisonterna.

Skärgårdsbor kritiska till nya höga mobilmaster får höra att då de olika operatörerna är konkurrenter får de inte hyra in sig på varandras master utan måste bygga egna. Här behövs i stället planering, samråd och eftertanke, bland annat inför den förestående utbyggnaden till 5G som kräver ännu tätare placering av master! För bofasta i skärgården är det ofta viktigare att ha uthållig strömförsörjning vid elavbrott för de mobilmaster som finns.

Pågående konflikter i Östergötlands skärgård illustrerar bristen på planering, samråd och eftertanke. Här vill till exempel myndigheterna ge tillstånd till en hög mobilmast trots att flera andra master finns strax intill. Här hjälper inga argument om natur- och kulturlandskapsvärden, men kanske ett örnbo i närheten kan få ner masthöjden så att stagen försvinner.

Här anses en mobilmast som syns över hela skärgården inte beröra människor som bor några hundra meter bort utan man jämför med ett skogsområde i Värmland där bergen höjer sig nästan 200 meter över landskapet medans de högsta bergen i Östergötlands skärgård möjligen är 15–20 meter. I tillståndsgivningen ignoreras fullständigt vad kommunernas översiktsplaner och lokala fördjupade översiktsplaner säger om mobilmaster och vilka områden som särskilt skall skyddas från exploatering. Utifrån detta, ett konkret förslag:

Kräv, inledningsvis i områden av riksintresse, tematiska översiktsplaner för mobilmaster och att företagen tvingas samordna sig på samma master – och respektera sedan dessa planer. Viktiga frågor som då bör besvaras är: Var behövs fullgod mobiltäckning, till exempel hur långt ut på havet utanför våra skärgårdar? I vilken utsträckning kan samordning med fiberbredband minska behovet av höga mobilmaster? Hur många master behövs och vad är i så fall lämpliga placeringar av dessa? Här behövs planering, samråd och eftertanke. Förstör inte riksintressanta landskapsvärden av ren obetänksamhet!

Helen Forsman

skärgårdsbonde och turismentreprenör

Klas Sandell

friluftsforskare och professor em i kulturgeografi