Debatt Socialdemokraterna har en tydlig bild av hur hälso- och sjukvården ska utvecklas och bli mer tillgänglig för invånarna i Östergötland. Det finns både stora utmaningar och flera möjligheter för att skapa en trygg vård i framtiden. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna och få den hjälp de behöver när de behöver den.

Utmaningarna vi står inför består främst av att vi svenskar blir allt äldre, vilket i sig förstås är positivt. En äldre befolkning innebär dock fler multisjuka äldre som ökar trycket på vården. Här står vi inför en modernisering där vi ökar möjligheterna för patienter att få vård i hemmen. Det underlättar för många som har det svårt att förflytta sig, och därmed tryggheten.

Även digitaliseringen kan underlätta kontakten i framtiden där patienter inte alltid behöver besöka ett sjukhus eller vårdcentral för att få hjälp. Smidigare och bekvämare för patienterna samtidigt som trycket minskar på våra mottagningar.

Region Östergötlands ansvarar inte enbart för hälso- och sjukvården i länet utan arbetar också med näringslivsfrågor, kultur, infrastruktur, regional utveckling och mycket annat. Vi vet att Östergötland har fantastiska möjligheter att fortsätta utvecklas för alla oss som bor här, för företag och näringsliv samt turisterna som besöker oss. För oss är det viktigt att hela länet ska leva och må bra. Östergötland ska ha ett aktivt näringsliv där företag vill etablera sig och expandera. Vi ska också skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv där kreativiteten och rekreationen får stort utrymme.

Våra medarbetare är något vi värdesätter högt i regionens verksamheter. För oss är det viktigt att vi hela tiden samtalar med medarbetarna och de fackliga organisationerna för att skapa bättre arbetsmiljö, arbetsklimat och förutsättningar för att förbättra situationen för de tusentals medarbetare som dagligen gör ett fantastiskt jobb.

Inför valet 2014 presenterade Socialdemokraterna en rad förslag på förbättringar som vi ville se i regionen. Vi skrev program och artiklar för att visa möjligheterna i Östergötland. Med ett år kvar av mandatperioden kan vi nu se att en stor majoritet av dessa förslag redan blivit verklighet. Det visar att vi är handlingskraftiga och står fast vid en tydlig vision.

Socialdemokraterna står starkt fast att den svenska modellen är värd att utvecklas. En modern hälso- och sjukvård, ett starkare näringsliv och en levande kultur är framtiden för Östergötland. För oss går det före skattesänkningar. Alla har rätt till ett bättre liv där de kan känna frihet och framtidstro.

Mats Johansson (S)

regionstyrelsens ordförande

Kaisa Karro (S)

regionråd

Torbjörn Holmqvist (S)

regionråd

Rebecca Hägg (S)

regionråd

Anders Härnbro (S)

regionråd