Debatt Svar på Darko Mamkovic (SD) i NT 3/1

Jo, Darko Mamkovic, jag ser dig visst som svensk. Till skillnad från din partikollega så menar jag, vilket jag också skrev i mitt svar till honom, att en människa kan ha flera identiteter som är kopplade till nationell tillhörighet. Jag ser dig framförallt som en svensk politiker då det är i den politiska gemenskapen som du finns och verkar. Med det sagt så menar jag fortfarande att det du sade om att lämna konflikter bakom sig avkräver en större transparens i din så kallade kritik mot moskébygget. Jag har givetvis följt diskussionen kring bygget i både lokal och nationell media och anledningen till att jag reagerade på ditt uttalande var att det just är Bosniakiska Islamiska församlingen. Det är ju ändå så att det är du som har varit ansiktet utåt för SD:s kampanj.

Ett av de argument som har framförts är att det i och med bygget av moskén skulle tillåtas att bildas parallella samhällen i samhället. En idé som även gick igen i frågan om att ”anpassa sig till det svenska samhället”. Citeringen av talet bekräftar betydelsen av den idén inom SD. Vi vet idag att den grupp som kom till Sverige som flyktingar i spåret av Jugoslaviens sönderfall är en av de mest välintegrerade grupperna i Sverige. Att då tala om parallella samhällen måste förklaras och här vill jag att du ska vara tydlig med varför du tycker som du gör! Det kan knappast påstås ha skett i ”demokratisk anda” då friheten att få utöva sin religion måste förstås som en av grundpelarna för demokratin.

Min kritik mot att SD var inbjudna till manifestationen grundar sig i partiets högljudda protester mot moskébygget, generella islamofobi och antisemitism samt förlegade syn på nationsbegreppet och nationalism. Även om du inte nämnde antisemitism bland muslimer från mellanöstern var det svårt att inte uppfatta det så när incidenterna i Malmö och Göteborg låg så nära i tiden. Det var ju också dessa två händelser som manifestationen var en reaktion på. Bristen på tolerans, bland annat i form av antisemitism, är inte ett resultat av invandring, men det var så jag uppfattade SD:s position i frågan. Jag tror knappast att jag och SD har samma förståelse för begreppet tolerans, och jag börjar även tvivla på vilken förståelse som liberalerna i Norrköping har. Var finns Reidar Svedahl i den här debatten?