Svar till Louise Malmström (S) och Kikki Liljeblad (S) i NT 9/1 Ordföranden i kommunfullmäktige och kommunalrådet med ansvar för jämställdhetsfrågor har svarat mig med en, som jag upplever, naiv inställning till slöja på minderåriga flickor i förskola och skola. Låt oss hoppas att deras svar är ett tecken på okunskap snarare än ett ställningstagande för att upprätthålla det förtryck som många flickor får utstå i slöjans spår.

Malmström och Liljeblad vill få det att framstå som att kommunen inte kan påverka ett förbud mot slöja på minderåriga flickor i förskolan och skolan. Att det istället är riksdagen som ska fatta ett sådant beslut. Rätt beslut ska givetvis fattas på rätt nivå men lagar och regler är föränderliga utifrån hur samhället utvecklas över tid. Hur ska riksdagen kunna fatta relevanta beslut om inte vi kommunpolitiker uppmärksammar riksdagen på de problem som våra kommuninvånare möter? Det är dessutom kommunens ansvar att använda de redskap som finns att styra mot uppsatta mål såsom jämställdhet och alla barns lika rättigheter. Exempelvis skulle socialdemokraterna som är ytterst politiskt ansvariga för Norrköpings kommunala skolor kunna tydliggöra att alla elever ska delta i all schemalagd undervisning. Det skulle innebära nolltolerans mot föräldrar som inte tillåter sina döttrar att delta i exempelvis simundervisning på grund av att de inte kan ta av sig slöjan. Eller det skulle kunna innebära uppmuntran till de förskolor som upprättar regler om att slöjan inte bärs på förskolan för att leken och rörelseförmågan hämmas.

De vidhåller att jag är fördomsfull för att jag pekar på att slöjan är en symbol för förtryck. De tror att ett förbud skulle utestänga förtryckta flickor från delar av vårt gemensamma samhälle men jag vill hävda att ett förbud möjliggör för dessa flickor att fullt ut delta. Socialtjänstlagen och skolplikten är till för att skydda de barn som hindras av föräldrar att fullt ut delta i all undervisning.

Avslutningsvis, en slöja på minderåriga flickor kan aldrig jämföras med vilket klädesplagg som helst. Jag har valt att ta ställning för de förtryckta kvinnor och flickor som uttrycker att detta attribut endast är en symbol för att skambelägga och förminska. Vem är andra att säga att dessa har fel?