I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa. I veckan släpptes rankingresultatet av årets enkätundersökning och den visar tydligt att det behövs särskilda insatser i Norrköpings kommun.

En kommun med engagerade företag, med serviceinriktade tjänstemän, och entreprenörskap i skolan skapar möjligheter, inte bara för företagen som finns där utan också för framtidens medarbetare och entreprenörer.

En god samverkan mellan skola, näringsliv och kommun minskar risker för utanförskap, och vissa av de problem som kommunen enligt lag måste ta ansvar för kan företagen vara med att lösa. Men. Det kräver en ömsesidig respekt, och långsiktiga överenskommelser över partigränserna i frågor som är avgörande för näringslivet.

Kommunerna i Östergötland har en otrolig potential, och Svenskt Näringsliv erbjuder all den expertis som vi har samlat på oss genom åren kring hur en kommun kan få ett bättre företagsklimat. Men grunden för att vi ska kunna gå in och hjälpa till med en riktad kommuninsats är att det finns gemensam plan över partigränserna om vilka mål kommunen vill sätta när det kommer till utveckling av företagsklimat, och en budget för att nå dit. En gemensam målsättning för samtliga förvaltningar där förvaltningschefer och medarbetare anammar ett serviceinriktat arbetssätt och arbetar tillsammans med företagen för att hjälpa till att utveckla Norrköpings näringsliv och därigenom skapa fler arbetstillfällen.

Så varför är det viktigt att lägga pengar på att förbättra företagsklimatet? Jag tycker siffrorna nedan talar sitt tydliga språk.

- De privata företagen i Norrköping och deras 39 778 anställda bidrar tillsammans med 10,1 miljarder i skatt varje år.

- Om alla företag med minst en anställd i Norrköping anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 3 335 förskoleplatser och 1 256 undersköterskor i hemtjänsten

Jag kommer bjuda in samtliga av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Norrköping till en workshop för att få inspel att skicka vidare till kommunen. Syftet med det mötet är att få fram konkreta förslag på vad det egentligen är som skaver. Slutmålet är att få ett bättre företagsklimat för alla de företag som finns och verkar i Norrköping. Att det också kommer innebära att företagen i Norrköping ökar sin konkurrenskraft, och förhoppningsvis behöver lägga mindre tid på regelkrångel är inte heller en dålig konsekvens. Företag skapar Sveriges välfärd.

Sofia Sjöström

regionchef Svenskt Näringsliv