Debatt Den som är rädd, är inte fri. Det vet alla som skyndat hem från sista bussen med nyckelknippan mellan fingrarna och andan i halsen. Eller som har väntat på en polis som inte kunde komma just dit, just då.

Vi ser en oroväckande utveckling. En tredjedel av landets kvinnor uppger idag att de känner otrygghet när de går ut på kvällarna i sitt eget boendeområde och en del väljer till och med att stanna hemma.

Polisens uppgift är att de ska förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Tydligt, men vad krävs för att poliser ska ges rätt förutsättningar för att lyckas med detta? Vi har kommit nära polisens arbete och vi vet att det inte är viljan som saknas. De sliter, de vill. Det som saknas är en polismyndighetsorganisation och arbetsstruktur som uppmuntrar till medborgar- och kvartersnära verksamhet. Polisen bör inte vara undanskuffad till en byråkratisk gråtonad högborg (ofta både bokstavligen och bildligt) utan ha avdelningar där människor befinner sig, i våra boendeområden. Det är först då som det förebyggande arbetet kan ske i närhet och i tillit i området där brott ska förhindras.

Statskontoret har utvärderat polisens omorganisation i sin nyligen utgivna delrapport har de kommit till en liknande slutsats: polisen har inte kommit närmare medborgarna och det förebyggande arbetet har inte vunnit genomslag.

På många håll i landet har konceptet Närpolis avvecklats där fokus låg på förebyggande insatser och en närvaro där barn och unga vistades. Ett strukturerat, genomtänkt upplägg. De fanns bland ungdomar även när det inte hade hänt saker. Ungdomarna fick tillit till polisen. De hade även en lugnande effekt på de ungdomar som egentligen inte ville begå brott men som utan stöd och insyn från ansvariga myndigheter hade svårt att stå emot grupptryck. Uppmärksammade nya ungdomar, svansen till de redan etablerade och kända kriminella och kunde sätta in tidigt insatser.

I dag är denna del av den polisiära verksamheten överlagd på den ingripande verksamheten, vilket leder till att Polisen riskerar att komma in försent då ungdomarnas brottslighet blivit mer cementerad. Idag ligger fokus på att utreda begången kriminalitet bland unga istället för att förebygga den.

Det är dags att göra om och göra rätt. Menar vi allvar med att polisens främsta uppgift är att förhindra brott, måste även verksamheten vara strukturerad efter detta övergripande mål.

De ekonomiska anslagen till Polisen måste dessutom skruvas upp och verksamheten resurssättas så att förutsättningar finns till att bedriva en fullgod verksamhet såväl personellt, löne- och utrustningsmässigt och med lokalnärvaro.

Frihet är också att vara trygg där du bor. Därför behövs många fler poliser ute i våra närområden och på gator och torg.