Debatt Nå, det är klart att man kan förvänta sig att NT:s mörkblå ledarsida går till angrepp när Jonas Sjöstedt besöker Norrköping. Stigsson inleder med att angripa Sjöstedt för att han inte pratat kriminalitet, fastän just det ämnet fick stort utrymme i den intervju som publicerades dagen innan… i just NT.

Det som egentligen upprör är såklart kritik mot den privatisering av hemtjänsten som Stjernkvist och högern genomfört i Norrköping. Då pratar vi alltså om LOV där bara cirka 1 % av Norrköpings äldre valde ett privat företag. Det här duger inte för Stigsson som menar att kommunen informerat för dåligt. Våra kommunala affischeringsplatser har varit nedlusade med budskapet, särskilda mässdagar har anordnats med skattepengar för att företagen ska få visa upp sig och de har fått göra riktade utskick till alla med hemtjänst. Här bör man snarare fråga sig hur mycket kommunen egentligen bör sponsra privata företags marknadsföring?

Att vi tycker att privatiseringen är något dåligt är ju vi i Vänsterpartiet mycket tydliga med. Den innebär att mindre skattepengar går till äldreomsorg och mer till privata vinster. Dessutom är ju en stor folklig majoritet mot privatiseringsprojekten. Och till dessa argument kan vi nu alltså lägga att 99 % av de med hemtjänst i Norrköping inte är intresserade.

En sak kan vi dock vara eniga med Stigsson om. Stjernkvists samarbete med högern i Norrköping gör oss i vänstern oroade. Just det svikna vallöftet om att inte privatisera välfärden är det värsta exemplet. Det går inte att bygga ett jämlikare Norrköping tillsammans med högern – något vi hoppas att alla besvikna S-väljare kommer ihåg i september.

Hans Stigsson svarar:

Enligt Vänsterpartiet i Norrköping är inte LOV någon större framgång. På den punkten är vi överens! Fast att jag tycker så beror naturligtvis på att inte fler visat intresse för privata utförare. Av motsvarande skäl borde V i Norrköping vara någorlunda nöjda – nästan hela hemtjänsten kommer att fortsätta drivas i kommunal regi! Men medan jag ändå tycker det är bra att det finns alternativ – oavsett hur få eller många som vill pröva dessa – är Vänsterpartiet i vanlig ordning mot att vårdtagarna ens får chansen att välja. Och när Jonas Sjöstedt besöker Norrköping uttrycker han alltså stor oro för vad som hänt i staden. Det förfärliga är att socialdemokrater samarbetar med borgerliga och att det finns alternativ inom hemtjänsten!

En sådan oro kan jag inte kalla annat än fundamentalism