Debatt Svar till signaturen "Mamma" och insändaren "Elever får ingen hjälp" i NT 7/6

Jag har jobbat som lärare i många år och aldrig träffat på en "lat" elev!

Elever kan se lata ut genom att lägga huvudet på bänken, titta med suddig blick och hitta på olika lekar för sig själv eller i värsta fall med andra. De är inte lata eller ointresserade. I högre åldrar kan de bli mer eller mindre intresserade av olika ämnen men barn vill vara duktiga, nyfikna och kunna det som alla andra kan.

Om rektorn går på lärarens linje, så anser jag att även rektorn har kunskapsbrister kring vilka stödformer som passar för vilka elever. Idag säger man inte längre att man har läshuvud eller inte. Den som hade läshuvud förr i tiden var en person med snabb avkodningsförmåga och som därigenom fick utrymme för att minnas och reflektera över det hen läst. Det gör ju det mycket roligare att läsa och det ger en positiv förstärkning men med rätt stöd ska alla kunna gå igenom skolan med rätt teknik.

Dessutom ska man ha kunskap om samtliga elevers avkodningsförmåga. För det krävs inte en dyrbar utredning. Det räcker med ett test på en minut och ett test med 24 ord. För läsförståelse brukar det finnas olika test ute på skolorna på olika nivåer. Jag undrar över om du har fått en detaljerad information om din sons sätt att läsa?

Det här borde ha skett på låg- eller mellanstadiet. Att lägga över ansvaret på eleven och dennes föräldrar anser jag är oförskämt. När föräldrar i alla fall måste traggla hemma med läxor, så ska man ha fått information om hur man ska göra och vilka hjälpmedel som kan vara till nytta.

Gå tillbaka till rektorn och fråga om inte det finns någon lärare på hens skola som har den här kunskapen. Du behöver veta vilket typ av träning som ni ska göra under sommarlovet. Det ni också kan göra (om du vill) är att hitta en intressant åldersadekvat fantasybok eller dylikt på biblioteket och så läser ni vartannat kapitel högt för varandra utan att rätta eventuella felläsningar. Börja med 15 minuter per dag tills boken blir mer spännande.

Jag hoppas att jag har bidragit med något som inte är resurskrävande för skolan men som ändå kan ge en bättre skolgång för din son utan att jag känner just honom.

Jag är en lärare som aldrig skulle acceptera att kollegor pratar om lata elever. Det finns alltid en orsak som behöver kollas upp och det tämligen

omgående.