Det är med stor glädje vi i Östergötlands förenade filmare ser tillbaka på de senaste årens framgångar. Från att ha varit en liten och entusiastisk skara filmare så har Östergötlands filmbransch nu blivit en levande och eftertraktad näring.

Bara under 2018 har 13 miljoner åskådare sett film som spelats in i Norrköping. Detta har resulterat i att varje satsad skattekrona från Norrköping gett 3,3 kronor tillbaka till kommunen. Totalt satsar Norrköpings kommun 3 miljoner om året på professionell film.

I takt med att branschen och efterfrågan växer så blir Norrköpings filmfonds resurser alltför begränsade. Det vore därför lämpligt att Region Östergötland nu kliver in och blir en del av detta. Men när vi läser remissversionen för kommande kulturplan för Region Östergötland blir vi både förvånade och besvikna.

Trots att filmbranschen har förändrats ser kommande kulturplan likadan ut som den gjorde för fyra år sedan. I kulturplanen avhandlas professionell film med formuleringen “Region Östergötland vill arbeta med förutsättningarna för professionell filmproduktion”. Det är ju bra, men det faktum att det för fyra år sedan stod samma sak gör oss mycket fundersamma.

Det är orimligt och närmast pinsamt att Region Östergötland inte tar den professionella filmen på allvar. Västra Götaland lägger 92 miljoner om året på professionell film, Skåne lägger cirka 16 miljoner och Norrbotten 16 miljoner. Region Östergötland lägger 2,9 miljoner kronor på filmkulturell verksamhet men noll kronor på professionell film.

Av den kommande kulturplanen att döma så tänker man fortsätta på samma sätt. Hur kan det vara försvarbart att Region Östergötlands kulturbudget på cirka 200 miljoner kronor innehåller noll kronor till professionell film? Vi kräver svar och en tydlig vision från Region Östergötland.

Carl Lohman

styrelsen, Östergötlands förenade filmare