De sista dagarna har vi i media sett läkare uttala sig om följderna av den så kallade sjuksköterskebristen. Frågan är om det kommer att hörsammas av arbetsgivaren Region Östergötland. När ska arbetsgivare förstå att stress, ständig underbemanning och utebliven återhämtning, låg lön i förhållande till kompetens drabbar både medarbetare och patienter?

Bristen på sjuksköterskor kommer sig av att Regionen inte erbjuder villkor och löner som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. Det är alltså ingen äkta brist. Det finns utbildade sjuksköterskor, de vill ha bättre villkor än regionen erbjuder idag. Ändå hävdar regiondirektören med bestämdhet att vi aldrig har varit så många sjuksköterskor som nu, men faktum är att vårdplatser stängs och frånvaro av sjuksköterskor är påtaglig.

Begrunda siffran, idag är 555 av 622 vårdplatser öppna på Universitetssjukhuset i Linköping. Vårdförbundet har under årens lopp kommit med flera förslag till Regionledningen på hur Regionen kan bli en attraktivare arbetsplats, några få har genomförts, exempelvis specialistutbildningstjänster och yrkesintroduktion. Mera måste göras och det skyndsamt! Här kommer några förslag:

• Tydlig löneutveckling. Arbetsgivaren behöver tillvarata kunskapen som finns och värdera sjuksköterskor rätt.

• Tid för vila och återhämtning måste ingå i nattarbetstiden. Att ständigt jobba omväxlande dag-kväll-natt sliter på hälsan och kräver mer tid att komma ikapp. Familjeliv och socialt liv påverkas.

• Inför moderna arbetstider som ger förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Det ökar chansen att sjuksköterskor stannar kvar och därmed utvecklar vården.

• Ge linjens chefer fullt mandat, även i lönesättning.

• Förnya arbetet med Arbetsmiljöriktlinjen Hälsosamfrämjande arbetsplats. Varje sjuksköterska ska ha en arbetsmiljö som tillåter reflektion, paus, matrast och toalettbesök.

• Varje sjuksköterska ska känna att hen kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt inom ramen för sin arbetstid.

• Inför personcentrerad vård.

Den kompetens som finns måste värnas och måste behållas! Regionen måste få stopp på den utarmning som råder.

Det har gått så långt att sjuksköterskorna själva blir sjuka av att vård. Samtidigt menar arbetsgivare och politiker med orubblig envishet att patientsäkerheten inte är hotad. Visst, våra medlemmar som är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor gör sitt yttersta för att ge en god och säker vård. Men det säger sig självt att underbemanning, hög stress och ökad arbetsbelastning ökar risken för att bli sjukskriven.

Är det rimligt att de som vårdar själva ska bli sjuka under tiden? Vården i Region Östergötland är i kris, och Vårdförbundet kräver akuta åtgärder.