Debatt

Varje dag ges Norrköpings barn och elever undervisning av god kvalitet i förskolan, på fritidshemmet, i grundskolan och i gymnasiet. Elever och föräldrar vittnar om hög grad av nöjdhet, både i kommunala och fristående verksamheter, vilket såklart är bra. En given förutsättning för detta är alla fantastiska lärare, skolledare och annan personal som varje dag gör sitt yttersta.

”Resultaten då, de är ju inte de bästa” säger kritikerna. Nej, resultaten kan och ska bli bättre men visar inte allt och är inte alltid ett mått på god kvalitet. I ett icke godkänt resultat syns inte den kunskapsresa som nyanlända eleven, eller eleven med språkstörning har gjort, även om man inte når resultatmässigt ända fram.

Vi liberaler är dock inte nöjda. En förutsättning för människors frihet och större valfrihet i livet är kunskap. Då måste utbildningen ge bästa förutsättningar för detta, så att alla når så långt som möjligt oavsett bakgrund. Vi vet att en nyckel för detta är att lärare och skolledare ges bättre förutsättningar för att utföra sitt jobb på bästa sätt. Vi liberaler vill stärka organisationen och kompetensen kring NPF, förbättra lärares arbetsmiljö genom riktade insatser och ge skolledare bättre förutsättningar att vara pedagogiska ledare.

En absolut förutsättning för att lyckas är att lärarna stannar och att fler vill komma hit och jobba. Därför ser vi det som nödvändigt att satsa mer på lärares löner.

Vi ser också vikten av att ta tillvara på och stärka elevers kunskapsresa på både förskolan och fritidshem och vill därför inrätta tjänster för förstelärare i dessa verksamheter.

Det är glädjande att elever från gymnasiets yrkesprogram i hög grad kommer ut i arbete och att satsningen på lärlingsprogrammet varit lyckat. Norrköpings gymnasieskolor ska ge elever god kunskap och möjlighet till arbete och utveckling. Att satsa på utbildning är att satsa på framtiden.