Debatt Kvinnor ges inte rätten att bestämma över sina egna kroppar. Människor som längtar efter barn och familj förvägras möjligheten att få det stödet i Sverige. Riksdagsbeslutet den 13 juni att rösta ner motioner från Moderaterna om att öppna upp för surrogatmödraskap i Sverige var en missad chans.

En ohelig majoritet i riksdagen bestående av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har valt att stå kvar i gårdagens politik och förneka att verkligheten för länge sedan sprungit förbi. Det är uppseendeväckande att de partier som sitter i den så kallade feministiska regeringen ägnar sig åt den här typen av moralkonservatism.

Redan idag finns det över 300 barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmödraskap. Riksdagens beslut är ett slag mot dessa barn och deras familjer och mot alla barn som kommer fortsätta tillkomma genom en surrogatmoder.

Att riksdagen sagt nej innebär inte att den som längtar efter barn inte kan ta sig utanför Sveriges gränser eller genomföra arrangemanget utanför vården. Det kommer att fortgå. Vad händer med dessa barns rättsliga situation och trygghet i samhället? Det kan gå flera månader innan vårdnaden är fastslagen och familjen erkänd av svenska myndigheter.

Så längre surrogatmödraskap inte regleras och tillåts i Sverige finns det inte heller tydliga regler hos myndigheter för hur de ska hantera surrogatärenden. Det finns erfarenheter i en rad andra länder, däribland Storbritannien, Nederländerna, Ungern, Israel, Brasilien, Australien och en rad delstater i USA som vittnar om att surrogatmödraskap fungerar och att det fungerar väl. Att säga ja är att ge barnlösa par en chans – oavsett vilka dessa par är. Att säga ja är att säga ja till fler barn och fler familjer.

Istället väljer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Sverigedemokraterna blind ideologi framför föräldrarnas och barnens bästa.

Öppna Moderater och Moderaterna tycker att vi snarast ska införa en laglig möjlighet till surrogatmödraskap så att vi juridiskt underlättar för de barn som redan tillkommit och de som är på väg och för alla som borde kunna bilda familj men hindras av den samlade vänstern.