DEBATT För en tid sedan skrev Lärarförbundet Student en debattartikel om rekrytering av lärare (NT 9/6). Tack för ert viktiga inlägg – och grattis till examen till ett av världens viktigaste framtidsyrken. Tillsammans med förbättrade kunskapsresultat för eleverna och god arbetsmiljö för personalen i skolan, är frågan om framtida rekryteringar högst på agendan för utbildningskontoret. I en tid där konkurrensen om utbildade medarbetare hårdnar, lägger Norrköpings kommun stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare – inte minst för lärare.

Att många av er nyutexaminerade lärare skulle vilja söka arbete här men gör bedömningen att arbetsvillkoren är bättre i andra kommuner, ser vi mycket allvarligt på. Vi har gjort och gör flera insatser för att förbättra villkoren för flera yrkeskategorier inom förskolan och skolan. Till exempel har vi infört en gemensam introduktionsutbildning för alla nyanställda. Samtidigt pågår ett arbete för att synliggöra fler karriärvägar för medarbetare inom förskola och skola där nätverk, kollegialt lärande och professionsutveckling är viktiga inslag. Vi ser även över arbetsbelastningen för personalen, så att den bidrar till en hållbar arbetsmiljö. Det är centralt för att kunna behålla medarbetare som redan arbetar i Norrköpings kommun.

Ibland uttrycks det en oro för att personaltätheten i Norrköpings skolor är låg. Sedan början av 2015 har antalet medarbetare inom kommunens grundskolor ökat med över 600 personer, vilket medfört att lärartätheten ökat och nu är högre i Norrköping (11,1 barn/anställd) än rikssnittet (11,9 barn/anställd). Samma utveckling har skett i fritidshemmen där Norrköping har 18,4 barn per anställd jämfört med rikets 20,9, och i förskolan tangerar Norrköping rikssnittet med 5,1 barn per anställd.

Självklart är lönen en avgörande faktor när man som nyutexaminerad ska välja arbetsplats. Det stämmer att Norrköping har legat lägre än exempelvis Linköpings kommun. Det är en situation som vi är medvetna om och arbetar för att förändra. I år har vi genomfört en extra lönesatsning på förskollärarna, för att ge dem ett välförtjänt lyft.

Vi hoppas och arbetar för att kunna fortsätta den utvecklingen för lärarna och andra personalgrupper inom skolan.

Det är glädjande att många av lärarstudenterna uppskattar Norrköpings kommuns mottagande på den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi är måna om en god dialog och samverkan med studenter, medarbetare samt de fackförbund som har medlemmar i vår verksamhet. För er som vill bo och leva men också arbeta här gör vi vårt bästa för att Norrköping ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Vi hoppas därför att ni inte bara går på gamla ”meriter” och ”sanningar”, utan ser till de kvaliteter och fördelar som finns i dag och den utveckling som sker inom skolan i Norrköping.