Debatt Häromdagen var jag på ett öppet möte i Söderköping. Det var kommunstyrelsen, som inbjudit allmänheten att komma och lyssna på aktuella frågor, vars beslut är nära förestående. På agendan bland annat exploatering av Eriksvik, läs Brunnsparken, och delar av Storängsområdet.

Jag och de andra åhörarna var där framförallt för att höra om Brunnsparkens öde – flera av oss företrädde den nyligen bildade Medborgaraktionen Bevara Brunnsparken.

Jag var där och fick faktiskt svar på några frågor. Den allra första och viktigaste: Är det ofrånkomligt så att om inte det nu föreslagna exploateringen går igenom – sex 13 meter höga hus – så faller den planen och den föregående planen – två tolv meter höga hus – närmare själva Brunnen återuppstår igen som fågel Fenix.

Inte ens samhällsbyggnadschefen Johan Cöster, som verkar vara en mycket positiv tillskyndare av nedmonteringen av Brunnsparken och uppbyggnad av snedställda höga hus, kunde säga ja till detta. Den gamla byggrätten finns kvar, men eftersom marken ägs av kommunen är det kommunens sak att bestämma om man vill sälja den delen av parkmarken.

Således, det argument som alla tillskyndare av exploateringen – ledningarna för socialdemokrater, moderater och miljöpartister – använder för att skrämma och täppa till munnen på oss, som inte vill se detta bygge i Brunnsparken, är inte sant. Däremot kan det hända att den exploatör, som fick planlöftet för att bygga två hus i Brunnsparken begär skadestånd. Men sådant är väl också till för att förhandlas och köpslås om, tänker jag.

Vi ska alltså inte lita på S, M och MP som vill bebygga Brunnsparken enligt det senaste förslaget. Vi kan också lägga märket till att dessa döpt om Brunnsparken och det planerade bygget till Eriksvik. Jag gissar att det är för att det inte ska leda tankarna till att man ”slaktar” Brunnsparken. Eriksvik är inte lika känsligt i Söderköpingsbors öron.

Liksom skidor slinter sanningen i bukter och finter när det gäller planerna på att bygga i Brunnsparken. Brunnsparken har blivit en puckelpist för den politiska ledningen i Söderköping.