Debatt På sextiotalet togs första spadtaget för Kolmårdens djurpark, som idag är en av landets populäraste nöjesparker. Tillsammans med Astrid Lindgrens värld i Vimmerby hade de sammanlagt cirka 1,2 miljoner årliga besökare under 2017. Nu planeras för ytterligare en attraktion som förstärker bilden av East Sweden som barnfamiljers paradis.

Det är danska Lalandia som planerar att förlägga en bad- och aktivitetsanläggning i Motala.

Det är en investering på över en miljard, som förväntas få omkring 500 000 årliga besökare. Det skulle innebära mycket positivt för Motala, men också för hela regionen. Tillväxtverket har uttryckt ett starkt intresse för projektet.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande branscher och betraktas nu som en basnäring. För att stärka besöksnäringen vill socialdemokraterna satsa ytterligare 400 miljoner. Besöksnäringen kännetecknas av många små aktörer och den är geografiskt spridd.

Sverige är ett attraktivt resmål och antalet utländska turister ökar stadigt. Den blir en allt viktigare del av arbetet med att attrahera investeringar och etableringar. Under 2017/18 har Region Östergötland och Motala kommun gemensamt genomfört ett projekt där de nya investerings- och etableringsmöjligheter som Lalandia kan ge i hela regionen inventerats. Samtal har förts med alla tretton Östgötakommuner för att informera och se vilka möjligheter som öppnar sig.

Östergötland har ett varierat landskap med mycket vatten – Vättern på ena sidan och en spännande skärgård på den andra. Göta kanal renoveras för 500 miljoner med statliga pengar och attraherar årligen tre miljoner besökare. Vätternrundan är en institution som varje år drar många besökare till Motala. Lalandia kommer att bygga ett stort antal stugor vilket skulle underlätta inkvartering inte bara i Motala, utan även för besökare till Kolmårdens Djurpark och Astrid Lindgrens värld.

Åter till Kolmården. Nästa år kommer Kolmårdsskogarna att besökas av 20-25 000 orienterare som springer O-ringen. Mottot är ”Upplev äventyret” och för oss är det en inspirerande uppgift att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen, både i form av parker och av arrangemang. För våra egna medborgare är det bra med resmål på nära håll, som dessutom skapar spridningseffekter som lyfter regionens attraktionskraft och entreprenörskap.