Nyligen närvarade jag på en trevlig debatt- och mingelstund med några av ledande politiker i Östergötland samt företagarna.

Under mingelstunden, framkom till min stora förvåning beröm till Karin Jonsson (C) för att hon ”tar tag i problematiken med parkeringar”. Jag antar att det är på grund av NT:s artikel ”De vill lösa parkeringsfrågan i city”, där det också framkommer ett felaktigt påstående: ”Alla partier i Norrköping har dock varit överens om att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras före bilen för ett mer hållbart resande”.

Det stämmer inte alls att SD står bakom denna formulering.

Jag är väl medveten om att människor tycker annorlunda och det är inget fel på det. Däremot tycker jag att ledande politiker i Norrköping ska stå för sina val och vara ärliga mot sina medborgare. Karin Jonsson med sin kvartett (och även samtliga andra partier i KF) är direkt ansvarig för det akutläge som råder i Norrköping när det gäller trafik och parkeringsplatser.

Det finns tre huvudanledningar till denna akuta trafikproblematik som råder i Norrköping och som bara kommer att förvärras.

Den första är att Karin Jonsson vill ha 170 000 invånare år 2030 i Norrköping, det vill säga cirka 30 000 till. Kvartetten har inte gjort en konsekvensanalys av vad detta i praktiken innebär. Större antal invånare kräver större satsningar på infrastruktur, bredare gator, förbättrad kollektivtrafik och parkeringsplatser. Såvitt jag vet, finns inga planer på en omfattande utbyggnad av vägnätet eller kollektivtrafiken – om man bortser från den mycket tveksamma investeringen av utbyggnaden av spårvagnen, det enda som finns inplanerat är att parkeringsplatser kommer att försvinna.

Det andra är att hon med samtliga, vill ha Norrköping som cykelstad. År 2018 ska alla cykla! Inget fel på att cykla – för dem som så önskar – och självklart ska möjligheten finnas, men enligt mig, bör alla trafiksätt fungera. Bilen kommer inte bara att försvinna och folk kommer inte att sluta använda sina bilar bara för att Karin Jonsson så önskar. Dessutom är näringslivet i behov av väl fungerande trafik i alla sina former och inte enbart cykeltrafik.

Det tredje går lite ihop med andra punkten, och det är att vi ska ha bilfri innerstad. Ingen har förklarat vad innerstad i praktiken innebär. Är det allt mellan promenaderna eller vad? Det som Karin Jonsson har som lösning är att bygga parkeringsplats vid Himmelstalund(?).

Sist men inte minst, kan jag nämna att de flesta ledande politiker som förespråkar bilfri Norrköping har reserverade parkeringsplatser i centrala Norrköping. För de som vill kontrollera innehållet i vad jag skrev, är ni mycket välkomna att kolla på det webbsända budgetsammanträdet i kommunfullmäktige, när jag lyfter upp trafikproblematiken i Norrköping.

Sorgligt att den som bär huvudansvar för problemet, får beröm för att ha löst det samma, och att folk köper det gång efter gång!