Varje år skadas över hundra svenskar så svårt av fyrverkerier att de behöver sjukhusvård, oftast på grund av bränn- och sårskador på ögon, huvud och händer. Trots att det är olagligt för barn att köpa eller använda fyrverkerier så är mer än var tredje person som skadas minderårig. Under det senaste decenniet har fyrverkerier dessutom orsakat 80 bränder i Östergötland som varit så allvarliga att de krävt utryckning av räddningstjänst, enligt preliminär statistik från MSB.

På senare år har skärpta regler och förbättrade produkter resulterat i att antalet skadade har minskat. Samtidigt har man dock kunnat konstatera ett ökande missbruk av fyrverkerier. Raketer har medvetet skjutits mot andra människor, antingen slumpmässigt mot förbipasserande eller som vapen mot blåljuspersonal.

Sammantaget har detta resulterat i en stark opinion mot fyrverkerier. Enligt en Sifoundersökning av Brandskyddsföreningen vill över två av tre svenskar, 69 procent, begränsa privatpersoners fyrverkerianvändning.

I juni införs ett totalförbud mot raketer med styrpinne för allmänheten, men det krävs fler åtgärder för att åstadkomma verklig skillnad. Inte heller kommunala initiativ för att begränsa fyrverkerianvändningen är tillräckliga. Det är bra att många kommuner tar sitt ansvar, men samtidigt resulterar det i ett godtyckligt trygghetsarbete som varierar stort i olika delar av landet.

För att kunna garantera människors säkerhet föreslår vi därför att regeringen initierar en revidering av ordningslagen som tidsbegränsar möjligheten att sälja och använda fyrverkerier. I ett första steg kan vi inspireras av Finland, där man tidsbegränsar rätten att skjuta fyrverkerier utan tillstånd till klockan 18–02 på nyårsafton. Den som vill använda fyrverkerier vid andra tillfällen, exempelvis i samband med bröllop eller kalas, kan söka tillstånd hos polis eller räddningstjänst.

En tidsbegränsning skulle begränsa fyrverkeriernas skadeverkningar och samtidigt underlätta för polisen att åtala personer som missbrukar fyrverkerier. Vi uppmanar regeringen att införa en tydlig formulering i ordningslagen om en tidsbegränsning för uppskjutning av fyrverkerier. Det skulle ge säkrare högtider i Östergötland.

Anders Bergqvist

generalsekreterare för Brandskyddsföreningen