Debatt Svar till kommunens utvecklingschef Ulf Arumskog som den 23/1 skrev att höghastighetstågen kommer att stanna i Norrköping. När Sverigeförhandlingen nu presenterat till bud kan det se ut som om han har rätt: höghastighetsbanan föreslås passera Norrköping, med stationen centralt belägen. Det blir även stationer i Nyköping/Skavsta och Vagnhärad samt Södertälje. Med stationerna följer inte att höghastighetstågen kommer att stanna vid resecentrum. I Sverigeförhandlingarnas policydokument sägs klart och tydligt a) att det är trafiken mellan storstäderna som prioriteras, b) att antalet stopp på mellanstationer ska begränsas.

Det är viktigt att redovisa för medborgarna att visionen om farter upp till 320 km i timmen, som man i den politiska propagandan utlovat under snart tjugo år, inte längre gäller. Möjligen kommer vissa höghastighetståg att stanna i Norrköping med flertalet kommer inte att göra det. Trafiken mellan länet och Stockholm kommer huvudsakligen att ske med vanliga tåg, på höghastighetsbanan, med en maxfart som ligger något över dagens. En sådan förbättring hade kunnat vara genomförd för länge sedan och till en betydligt lägre kostnad.

För att få behålla den station vi redan har kommer Norrköping att få betala stora summor. Det finansieringssystem som det nu ska förhandlas om är inte lätt att förstå, men en del av det är ett slags extra skatt på fastigheter vars värde ökar med höghastighetsbanan. Till detta kommer stora investeringar och andra krav som kommer att ställas på kommunen. I ett tidigare remissvar har kommunen varit kritisk till dessa förslag; nu är det detta man ska förhandla om. Det framstår också som helt orealistiskt att biljettpriserna skulle kunna hållas oförändrade samtidigt som banavgifterna för operatörerna ska bli tre eller fyra gånger högre än dagens.

Den omdebatterade Botniabanan längs Norrlandskusten kostade 15 miljarder att bygga, Höghastighetsbanan beräknas kosta 320 miljarder, varav Ostlänken cirka 30 miljarder, plus stora kringkostnader av idag ännu inte beräknat slag. Risken är alltså stor att vi nu till mycket höga kostnader bygger ett system som blir en ekonomisk belastning för kommunerna och som medborgarna inte har råd att utnyttja. Det är kanske i första hand busstationen som bör byggas ut – mycket talar för att bussen blir vinnaren i tågsatsningen.