Det är positivt att Hanna Westerén (S) och Markus Selin (S) verkar vilja jobba för mer hållbara torskkvoter i Östersjön. Problemet är att Socialdemokraterna inte har gjort tillräckligt för att få till en förändring. När sedan Sven Erik Buchts (S) går ut och markerar att han är nöjd med de torskkvoter som är satta av EU, faller det sig ganska förundransvärt.

Centerpartiet har under lång tid varit pådrivande i att det krävs ett mer hållbart fiske i Östersjön. Vi anser att det är viktigt att gå fram hårt i denna fråga för att skydda fiskebestånden och säkerställa ett långsiktigt lönsamt yrkesfiske. Om Centerpartiet hamnar i regeringsställning kommer vi att jobba för att rädda Östersjöns fiskebestånd.

När Socialdemokraterna nu i efterhand går ut och påpekar att de står bakom Centerpartiet är det svårt att se hur regeringen tagit en stark ställning för en minskning av kvoterna. Särskilt när Sven Erik Buchts går ut och påpekar att han är nöjd med de kvoter som är satta inför kommande år.

Socialdemokraterna måste tydligare stå upp för den svenska traditionen med att kvoterna ska baseras på vetenskap och forskning. Speciellt när intresseorganisationer, forskare och även yrkesfiskare ifrågasätter beslutet.

Om Westerén (S) och Selin (S) menar allvar i deras vilja att förändra kvoterna måste de börja agera. Det är helt enkelt upp till regeringen att börja ta ansvar och leverera resultat. Först då skulle vi ha en chans att rädda fiskebestånden i Östersjön.