Placeringen av en ny simhall på Folkungavallen är en lösning som i hög utsträckning har styrts av historiska omständigheter och en del nostalgi. Simhallen placeras där 2022 för att det bedömdes lämpligt att bygga i detta område 1965. Det borde istället vara med sikte på framtiden som man tar ställning till lokaliseringen. En placering vid Saab Arena ger en mängd praktiska fördelar, det finns även betydande belopp att spara genom att ändra placeringen. Vi ser elva argument för en lokalisering av simhallen till Stångebro.

1. Vid Saab Arena är parkeringsfrågan löst, kostnad är tagen sedan tidigare. I projektet sparar man 50 miljoner enbart på parkeringslösningen. Dessutom slipper man bygga ett p-hus på Folkungavallen och sparar då ytterligare 40–50 miljoner då kommunen får högre intäkter på marken.

2. Trafikföringen blir smidigare vid Stångebro med nära anslutning till trafikleder som Kallerstadleden och Norrköpingsvägen. Man slipper att dra in trafik in på Hamngatan och S:t Larsgatan i stadens centrala delar, där vi redan har problem med buller och luftföroreningar.

3. Placering på Stångebro ger möjlighet att på sikt bygga ut anläggningen om behov uppstår. Kommunen planerar inget äventyrsbad modell Gustavsvik nu. Men om efterfrågan och betalningsviljan kommer framöver bör det finnas möjlighet att bygga ut. Den möjligheten är blockerad på Folkungavallen.

4. Vid Saab Arena finns möjlighet att bygga ett hotell vid simhallen. Med en sådan samlokalisering kan man förstärka simhallens attraktionskraft för långväga gäster. Simhallen får då förutsättningar att på ett helt annat sätt bli ett besöksmål i Linköping. Man skapar större möjlighet att fördela driftskostnader för mer kommersiella delar som gym/relax avdelning. Ett hotell ger projektet en intäkt när man säljer byggrätten för hotell, cirka 50 miljoner.

5. Marken vid Stångebro är plan och lätt tillgänglig, den blir enklare och billigare att bebygga jämfört med Folkungavallen.

6. En stor investering i en ny simhall med en 50-metersbassäng innebär att anläggningen blir av regional betydelse. Närheten till såväl nuvarande som planerade resecentrum gör att den blir mer tillgänglig för besökare utanför kommunen.

7. I Saab Arena finna redan restaurangkök, matsal och konferenslokaler som man enkelt kan koppla till simhallen med en länk. På så sätt nyttjar man redan investerat kapital effektivare och ökar kapaciteten för större evenemang.

8. Placering på Stångebro ger möjlighet att ta tillvara värme vid produktion av kyla till de fyra isytorna, värme som kan användas till simhallens uppvärmning. På så sätt får man en lägre driftskostnad avseende värme för simhallen.

9. Läget på Stångebro ger samordningsfördelar. Samlokalisering med simhall, isytor och racketcenter ger synergier, inte minst för barnfamiljer som ska ta sig mellan olika aktiviteter. Tillsammans med övriga anläggningar skapar simhallen på Stångebro underlag för ett kommersiellt idrottskluster med företag inom sektorn samt även för gymnasieskolan nya Ljungstedska med flera olika idrottsprofiler.

10. En ändring ger möjlighet att få en bättre lösning på Folkungavallen. Planerad skola får en bättre lokalisering på den tomt där man tänker bygga simhallen, stadsbilden gynnas av bostäder där skolan är placerad utmed S:t Larsgatan samt att en allmän stadsnära parkering kan anordnas i garage på före detta grusplan. Negativ inverkan på Tinnerbäckens badsjö begränsas.

11. Redan innan man sätter spaden i jorden ger en lokalisering på Stångebro en lägre kostnadsnivå om cirka 150 miljoner i den totala projektekonomin.

Vi föreslår att kommunen skaffar sig handlingsfrihet. Låt upphandlingen av ny simhall omfatta anbud på byggnation av samma husvolym såväl på Folkungavallen som vid Saab Arena. Ta sedan beslut om lokalisering senare i år när anbud föreligger. Vi är övertygade om att de praktiska och ekonomiska fördelarna med lokalisering vid Stånge­bro är tungt övervägande. Vi menar också att intressekonflikterna på kort och lång sikt blir väsentligt lägre med en simhall på Stångebro.

Christer Mård

styrelseproffs

Carl Fredrik Grönhagen

vd Mannersons Fastigheter AB

Michael Cocozza

ordförande Botrygg AB

Per Nilsson

arkitekt