Debatt Den 7 juni röstade riksdagen om vinstuttagen. Högern och SD röstade då tillsammans för oinskränkta vinster i skolan, barnomsorgen, LSS och äldreomsorgen. De vill att vinstfesten i privata skol- och omsorgsbolag fortsätter ett tag till, finansierat med våra skattepengar. När vinstjakten får styra öppnar nya vårdcentraler i rika bostadsområden medan de stängs i områden där låginkomsttagare bor. Det betalar sig nämligen bättre att behandla överklassens förkylningar än arbetarklassens förslitningsskador. På så vis bidrar den hänsynslösa vinstjakten i välfärden till att öka klyftorna i samhället.

I Norrköping har socialdemokraterna med Lars Stjernkvist i spetsen och med KD:s hand vid rodret privatiserat hemtjänsten i kommunen. Vi anser inte att det är företagens intresse som ska komma först, utan våra gamla. Vi är envisa i (V), vi vill förbättra hemtjänsten och det vill vi göra genom ett system som ger långsiktighet och kontinuitet för vården och omsorgen och inte ett som skapar kaos och försämrar kvaliteten som Kvartetten med S i spetsen gör i Norrköping. En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel.

Privatisering av hemtjänsten blir i särklass det största sveket av Socialdemokraterna gentemot sina väljare i Norrköping, de blev lovade inför valet 2014 ”Att en valfrihetsreform utan fri etableringsrätt genomförs i hela kommunen" (Framtidskontrakt, socialdemokraternas valprogram i Norrköping 2014), ett löfte de bryter nu genom att tillåta fri etableringsrätt för företagen.

Det är vi medborgare som via skatten avsatt pengar för att alla ska få en bra utbildning och vård. När en del av de pengarna försvinner till skatteparadis undermineras viljan att betala skatt. Vill vi ha kvar ett välfärdssamhälle där alla bidrar efter förmåga och får tillbaka service utifrån behov?

Vi i Vänsterpartiet vet vad vi vill. Vi vill se en ekonomi som fungerar för alla, inte bara för de rika. Vi kan aldrig acceptera ett system där de pengar vi gemensamt avstått för att finansiera bra skolor och sjukhus hamnar i riskkapitalisternas fickor. Därför vill vi stoppa privatiseringen av hemtjänsten i Norrköping och vinstjakten i välfärden. På valdagen den 9 september kan vi tillsammans se till att vinstjägarna försvinner från välfärden.