Debatt Svar till Sverker Johansson med flera i NT 9/5

Brobyskolan kommer att drivas som en lågstadieskola från höstterminen. Mellanstadiet flyttar till en egen enhet Broby 2, mellan Solängens förskola och Ramunderskolan. Inget övrigt händer med nuvarande Brobyskolan de närmast åren.

Hur kommunens skolutbyggnad ska se ut efter att Albogaskolan byggts kommer att utredas i god tid före färdigställandet. Nytillkommande elever i olika delar av kommunen kräver fortsatt utbyggnad som måste planeras. Den övergripande utgångspunkten är att nyproducerade lokaler ska vara lämpade för modern skolundervisning och pedagogiska metoder och flexibilitet i förskolan. Det handlar om rätt innehåll i byggnader och lokaler utifrån barn- och elevers behov. Vidare handlar det om långsiktighet och hållbar miljö och ekonomi.

Majoriteten har fokus på att få till en verksamhet som möter de behov som Söderköpings barn och ungdomar behöver. För oss är det innehållet i skolor och förskolor det som är viktigt, inte antalet byggnader. Vi vill lägga våra pengar på pedagoger istället för att lägga dem på lokaler som behöver underhållas.

Att satsa på våra barn och ungdomar är en framtidsfråga både för individen och för Söderköping. Och då krävs att vi hanterar resurser på bästa sätt, det är något som dagens politiska majoritet står för. Vi är på god väg genom en första etapp med Solängens förskola, en omfattande renovering av Ramunderskolan inledande beslut om en modern skola på Alboga.

Vi vet att det finns de som vill se en annan utveckling eller ingen utveckling alls.

Barn, elever och medarbetare kan rimligen kräva en bättre miljö än dagens på vissa håll. Det är en grundförutsättning för en bra verksamhet, miljö som bidrar till trygghet, trivsel och hälsa och grunden för goda resultat. Vi ser dessutom akuta lokalbehov i kommunens ytterområden, platser saknas i skola och förskola.

Skolans mål enligt kommunfullmäktiges beslut:

- alla barn och elever ska, utifrån sin ålder och verksamhetens styrdokument, ha en ökad måluppfyllelse

- alla barn och elever ska känna ökad trygghet, arbetsro och hälsa

- jämställdhet mellan könen ska öka

Det är mål som vi jobbar för att nå för att ge barn och elever en bra start för framtiden.