Kontinuitet och relation är värden som inte kan prissättas. Därför bortprioriteras dessa alltid när det ska sparas i budgetar trots att dessa värden ofta är nyckeln till framgång. Nu är det verksamheten Spegeln som ska läggas ner. En framgångsrik organisation som hjälper de i samhället som behöver det som mest – våra unga som hamnat fel och behöver guidning tillbaka till samhället.

Samhället har förändrats. Kraven att vara perfekt har ökat både i privata sfären men även i skolan och arbetslivet. Alla ska kunna allt och människor ska vara utbytbara. Detta drabbar de som inte passar in i mallen hårt. Utslagningen från grundskolan ökar lavinartat. I en undersökning i DN framkom att 5–20 procent av grundskolebarnen har mer än 20 procent frånvaro. Detta är alarmerande eftersom en stor del av frånvaron beror på psykisk ohälsa. Vi vet att dessa barn riskerar att slås ut ur samhället vilket är en katastrof för alla. Vi har inga siffror för hur det ser ut i Norrköping men det finns inget som tyder på att det skulle vara annorlunda jämfört med Stockholms siffror.

Forskning har också visat att barn som slås ur grundskolan kommer kosta samhället minst tiofalt mer jämfört med att göra satsningar tidigt för att få dem in i arbetslivet. Så utöver det personliga lidandet vet vi alltså att de barn vi inte stöttar idag kommer som en stor budgetpost om 10 år. Därför är det skrämmande att man beslutat att lägga ner Spegeln som är en unik verksamhet. Yvonne Thilander uppger i NT 29/4 att man ska satsa på en skola som håller för alla. Det är ett lovvärt mål men en förutsättning är att det genomförs i rätt ordning. Först när skolan fungerar för alla kan de olika stöttande verksamheterna runt skolan läggas ned, vi har långt kvar innan vi är där.

Spegeln hjälper de ungdomar som har det som svårast. Matts Blomquist beskriver i NT 15/2 att ungdomarna är skolskadade. Dessa ungdomar behöver särskilda insatser för att kunna bli självständiga vuxna, det är inget man kan trycka in i andra verksamheter. Tvärtom, erfarenheten visar att det är just det arbete Spegeln gör som krävs för att lyckas. Vår bedömning är att verksamheter som arbetar som Spegeln tvärtom behöver utökas för att möta behovet som ökar dag för dag.

Det går så fort att rasera en fungerande verksamhet, det tar många år att bygga upp den igen. De ungdomar som går på Spegeln behöver kontinuitet och goda relationer, som tar tid och engagemang att bygga upp. Det är inget man kan ersätta genom att omplacera ungdomarna, det Spegeln har investerat går förlorat och man får starta om. Om Spegeln läggs ner sviker samhället dessa ungdomar igen och ytterligare några ungdomar riskerar att bli en röd budgetpost i framtiden bara för att man kortsiktigt vill spara pengar. Kommunen silar mygg och sväljer kameler. Det är inte en ansvarsfull hantering av våra skattepengar. Vi måste tillsammans se till att våra ungdomar får en bra start i vuxenlivet, det finns inga rimliga alternativ.

Styrelserna för Attention Östergötland och Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

genom

Camilla Nilsberth och Anna Paulsen