Härskartekniker är knappast nymodigheter; de flesta kan härledas till forntida krigskonst och Machiavelli. Att söndra och härska är kanske en av de mest kända teknikerna, men trots det är det många som inte törs se den i vitögat.

Och det är faktiskt ganska lätt att missa skogen för alla träd om man ser världen genom ett sugrör. Som populister ofta gör.

Att splittra upp verkligheten i mindre beståndsdelar och peka på de respektive delarnas extremt specifika behov är ett klassiskt populistiskt drag. Det är lätt att skrämma upp människor med olikheter och däri lurande faror. Och rädsla är hatets moder.

Svårare är att övertyga om motsatsen; som att människorna i grannbyn också är människor som vill se sina barn leva i lugn och ro. Men genom dialog sänks garden och genom samverkan växer alla delar.

I dagens globala värld handlar det snarare om stormakterna USA, Kina, Ryssland och Europa. De förstnämnda är nationer, mer eller mindre sammanhållna, på mer eller mindre demokratiska vis. Europa är däremot en samling fria radikaler med en ganska blodig historia.

Att vi efter så många hundra år av krigande och förödelse idag kan bevara freden genom handelsrelationer och gemensamma fora i Europa är fantastiskt och helt unikt. Den inre marknaden med fri rörelse av kapital, varor, tjänster och människor är något som vi ska vara rädda om.

I det perspektivet är det lättare att ta sig an utmaningar och olikheter. Det finns inget alternativ om man vill ha fortsatt välstånd på den globala arenan och inte hamna utanför som många länder gör – både stora och små. Och Sverige är ett litet land.

Framtidens utmaningar kommer att vara kopplade till ekonomisk tillväxt – att kunna försörja sina medborgare kommer att kräva teknologiutveckling och hållbara lösningar.

Framtidens konflikter kommer att handla om rörlighet som inte bara är laglig – att kunna hantera migration och integration, samt att säkerställa trygghet med lagar och försvar.

Framtidens krig kommer att handla om resurser – energi, mat och informationsövertag.

Framtidens underhållning kommer att fortsätta ignorera geografiska och politiska gränser – som Youtube och Eurovision.

Moderaterna är det parti som sätter frihet för individer och företag främst. Vår politik syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för individer och företag. Lika för alla: rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Vi har alltid varit för Europa. Vi vill lösa gemensamma problem tillsammans och vi tror på ett samarbete som är effektivt och konstruktivt med respekt för olikheterna och vurm för gemensamma intressen.

Joanna Sjölander (M)

östgötsk kandidat till Europaparlamentet