Har man möjlighet kan det vara bra att tänka efter före istället för likt en Hamlet drabbas av eftertankens kranka blekhet.

Det stundar bistra tider i den kommunala ekonomin och det gäller inte minst Valdemarsviks kommun. ”Winter is coming” som det uttrycks i en mycket känd tv-serie.

Kommunen kämpar med att få en budget i balans med ett oroande stort underskott för år 2019. Samtidigt står kommunen inför en mängd stora nya investeringar i förskolor, äldreboenden, vattenverk, badhus, kajer, kulvertar med mera.

Det kan nu vara läge att sätta sig ner och fundera över vilka investeringar som är nödvändiga och vad som faktiskt kan vänta. Man bör också tänka till om ambitionsnivån för vissa satsningar och vad kommunen faktiskt orkar med ekonomiskt. Skattehöjningar och ökad upplåning är ingen väg framåt.

Det går kanske inte att satsa så stort i projekt Vammarhöjden, med planer på att samla 2/3 av kommunens vård- och omsorgsboendeplatser samt flytta en mängd av andra verksamheter dit. Givetvis behöver Vammarhöjden renoveras, men vi i oppositionen efterfrågar också en utredning av andra inte lika omfattande planer. Svaret från den styrande majoriteten är att något alternativ inte är aktuellt att utreda.

Vidare kanske det inte är läge att investera i ett nytt medborgarkontor, vi i oppositionen vill istället vidareutveckla den mycket väl fungerande receptionen i kommunhuset.

Man bör kritiskt granska alla investeringar och bedöma vilken påverkan de kommer att ha på kommunens drift- och kapitalkostnader. Vi i oppositionen inser att kommunen måste rätta mun efter matsäcken. Hoppas att den styrande majoriteten också inser detta och inte sätter sitt hopp till att partivännerna på riksplanet ytterligare ett år ska rädda dem med nya statsbidrag.

Det är tid för eftertanke i Valdemarsvik.

Per Hollertz

Moderaterna

Marianne Svensson

Kristdemokraterna

Lars Lundqvist

Landsbygdspartiet